Praktyki – dokumenty do realizacji

Wytyczne dotyczące dyżurów ds. praktyk

 

KOORDYNATOR ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych
dr n. med. Magdalena MACKO
zobacz dyżury

instrukcja

Dokumenty potrzebne do realizacji praktyk zawodowych wymaganych programem studiów w KWSPZ:
Należy wydrukować i wypełnić komplet dokumentów:
1. Skierowanie
2. Porozumienie 2 kopie
3. Program praktyki

UWAGA: Jakiekolwiek zmiany w treści porozumienia lub innych dokumentów mogą mieć konsekwencje wydalenia z Uczelni ze skutkiem natychmiastowym.

Dokumenty wymagane przy realizacji praktyk w szpitalu lub innych placówek:
1. Zaświadczenie o szczepieniu p/WZW B
2. Badania sanitarno – epidemiologiczne;
3. Ubezpieczenie OC, NNW

Warunki uzyskania zaliczenia z praktyk:
1. Uzupełniony i podbity dziennik praktyk.
2. Wypełnione i podbite zaświadczenie o odbyciu praktyk (dla każdej odbytej praktyki osobne zaświadczenia).

Dzienniki praktyk zawodowych e-learning
1. Dziennik praktyk zawodowych e-learning- Dietetyka
2. Dziennik praktyk zawodowych e-learning- Fizjoterapia
3. Dziennik praktyk zawodowych e-learning- Kosmetologia

 

Dokumenty do pobrania:

DIETETYKA

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

FIZJOTERAPIA JEDNOLITA MAGISTERSKA

FIZJOTERAPIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

KOSMETOLOGIA

KOSMETOLOGIA II STOPNIA