Praktyki – dokumenty do realizacji

KOORDYNATOR ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych
dr n. med. Magdalena MACKO
zobacz dyżury

Dokumenty potrzebne do realizacji praktyk zawodowych wymaganych programem studiów w KWSPZ:
Należy wydrukować i wypełnić komplet dokumentów:
1. Skierowanie
2. Porozumienie 2 kopie
3. Program praktyki

UWAGA: Jakiekolwiek zmiany w treści porozumienia lub innych dokumentów mogą mieć konsekwencje wydalenia z Uczelni ze skutkiem natychmiastowym.

Dokumenty wymagane przy realizacji praktyk w szpitalu lub innych placówek:
1. Zaświadczenie o braku przeciwwskazań na działanie czynników szkodliwych:
czynnik biologiczny i wirus zapalenia wątroby – typ B (HBS);
2. Badania sanitarno – epidemiologiczne;
3. Ubezpieczenie OC, NNW

Warunki uzyskania zaliczenia z praktyk:
1. Uzupełniony i podbity dziennik praktyk.
2. Wypełnione i podbite zaświadczenie o odbyciu praktyk (dla każdej odbytej praktyki osobne zaświadczenia).

 

Poniżej dokumenty do pobrania:


DIETETYKA

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2015/2016
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2014/2015

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017

FIZJOTERAPIA

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2016/2017
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2015/2016
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2014/2015

FIZJOTERAPIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

KOSMETOLOGIA

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia stacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia niestacjonarne

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2015/2016
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2014/2015
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2011-2014
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2010-2011 i wcześniejsze

KOSMETOLOGIA II STOPNIA