Praktyki – dokumenty do realizacji

Wytyczne dotyczące dyżurów ds. praktyk podczas epidemii COVID-19

KOORDYNATOR ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych
dr n. med. Magdalena MACKO
zobacz dyżury

instrukcja

Dokumenty potrzebne do realizacji praktyk zawodowych wymaganych programem studiów w KWSPZ:
Należy wydrukować i wypełnić komplet dokumentów:
1. Skierowanie
2. Porozumienie 2 kopie
3. Program praktyki

UWAGA: Jakiekolwiek zmiany w treści porozumienia lub innych dokumentów mogą mieć konsekwencje wydalenia z Uczelni ze skutkiem natychmiastowym.

Dokumenty wymagane przy realizacji praktyk w szpitalu lub innych placówek:
1. Zaświadczenie o szczepieniu p/WZW B
2. Badania sanitarno – epidemiologiczne;
3. Ubezpieczenie OC, NNW

Warunki uzyskania zaliczenia z praktyk:
1. Uzupełniony i podbity dziennik praktyk.
2. Wypełnione i podbite zaświadczenie o odbyciu praktyk (dla każdej odbytej praktyki osobne zaświadczenia).

Dzienniki praktyk zawodowych e-learning
1. Dziennik praktyk zawodowych e-learning- Dietetyka
2. Dziennik praktyk zawodowych e-learning- Fizjoterapia
3. Dziennik praktyk zawodowych e-learning- Kosmetologia

 

Dokumenty do pobrania:

DIETETYKA

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2018/2019
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2017/2018
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2015/2016
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2014/2015

DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017

FIZJOTERAPIA JEDNOLITA MAGISTERSKA

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021

Według aktualnych zaleceń Państwowej Komisji Akredytacyjnej nie ma możliwości zaliczenia praktyk na podstawie: Prowadzonej działalności gospodarczej, Wykonywanego zawodu fizjoterapeuty, W oparciu o umowę o pracę czy umowę zlecenie.

Praktyka wdrożeniowa SJM 150 godzin – semestr III

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020

Według aktualnych zaleceń Państwowej Komisji Akredytacyjnej nie ma możliwości zaliczenia praktyk na podstawie: Prowadzonej działalności gospodarczej, Wykonywanego zawodu fizjoterapeuty, W oparciu o umowę o pracę czy umowę zlecenie.

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019

FIZJOTERAPIA II STOPNIA MAGISTERSKIE

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018

KOSMETOLOGIA

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2018/2019
Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.
Stacjonarne
Niestacjonarne

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2017/2018 studia stacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Semestr II

Semestr IV

Semestr V

godz

pkt

godz

pkt

godz

pkt

Praktyka zawodowa w kosmetologii

120

4

140

5

140

5

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2017/2018 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Semestr II

Semestr IV

Semestr V

godz

pkt

godz

pkt

godz

pkt

Praktyka zawodowa w kosmetologii

100

4

150

5

150

5

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia stacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia niestacjonarne

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2015/2016

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

 

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2014/2015

Studenci 3 roku Kosmetologii powinni złożyć wszystkie zaświadczenia o odbyciu praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej w dziekanacie.

KOSMETOLOGIA II STOPNIA

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

 

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.