Studia I st. Licencjackie

Zarejestruj się teraz

Kierunki studiów pierwszego stopnia – licencjackich

Harmonogram rekrutacji

Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów, w ramach limitów przyjęć oraz złożenie w terminie, określonym w harmonogramie rekrutacji dokumentów.

Organ podejmujący decyzje w sprawie przyjęcia na studia

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekan Wydziału Promocji Zdrowia

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: +48 12 423 38 40 wewnętrzny: 330, kom.: +48 797 012 101

Zarejestruj się teraz