Studia I st. Licencjackie

Zarejestruj się teraz

Kierunki studiów pierwszego stopnia – licencjackich

Harmonogram rekrutacji

Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć oraz złożenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Organ podejmujący decyzje w sprawie przyjęcia na studia

Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej – Dziekan Wydziału Promocji Zdrowia

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ: Kraków, al. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA

Informacje szczegółowe: rekrutacja@kwspz.pl, tel.: +48 797 012 101

Zarejestruj się teraz