Biuro Karier

Celem utworzenia Biura Karier w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia było udzielanie Studentom i Absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie.

Biuro Karier  służy Studentom i Absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego, prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi informacje o pracodawcach i aktualnej sytuacji na rynku pracy, ułatwia i pomaga w znalezieniu atrakcyjnej i interesującej pracy, zachęca i przygotowuje do uruchamiania własnej działalności gospodarczej.

Do zadań Biura Karier należy:

  • pozyskiwanie i udostępnianie Studentom i Absolwentom informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zbieranie i udostępnianie ofert pracy stałej i czasowej w kraju i zagranicą,
  • dostarczanie informacji o targach pracy, stażach i praktykach zawodowych,
  • współpraca z organizacjami zajmującymi się aktywizacją zawodową,
  • dostarczanie informacji o kursach i szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe.

W Biurze Karier Nasi Studenci mogą uzyskać informacje dotyczące skutecznego szukania pracy, czyli:

  • jak poprawnie pisać CV i list motywacyjny,
  • jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • „pierwsza praca” – gdzie jej szukać, jak wykorzystać praktyki studenckie,
  • „jak założyć własną firmę” – jaki wybrać rodzaj działalności gospodarczej, jak opracować biznes plan.

Pracodawcom Biuro Karier KWSPZ oferuje możliwość:

 

Biuro Karier Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

al. A. Grottgera 1/6 (II piętro), 30-035 Kraków
tel. +48 513 326 831
biurokarier@kwspz.pl