Biuro Karier

Celem utworzenia Biura Karier w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia było udzielanie Studentom i Absolwentom wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz aktywnego i świadomego poruszania się po nim tak, aby w jak najkrótszym czasie znaleźli odpowiednie zatrudnienie.

Biuro Karier  służy Studentom i Absolwentom w wyborze drogi rozwoju zawodowego, prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi informacje o pracodawcach i aktualnej sytuacji na rynku pracy, ułatwia i pomaga w znalezieniu atrakcyjnej i interesującej pracy, zachęca i przygotowuje do uruchamiania własnej działalności gospodarczej.

Do zadań Biura Karier należy:

W Biurze Karier Nasi Studenci mogą uzyskać informacje dotyczące skutecznego szukania pracy, czyli:

Pracodawcom Biuro Karier KWSPZ oferuje możliwość:

Biuro Karier Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

al. A. Grottgera 1/6 (II piętro), 30-035 Kraków
tel. +48 513 326 831
biurokarier@kwspz.pl