Uczelnia

Kształcenie kadr w obszarach nauk istotnych dla rozwoju gospodarki regionu Małopolski oraz gospodarki narodowej

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie prowadzi kierunki kształcenia związane z medycyną a w szczególności ze zdrowiem człowieka. Powstała jako pierwsza tego typu uczelnia w południowo – wschodniej Polsce. Nowoczesna, kształcąca na wysokim poziomie niepubliczna uczelnia zawodowa dąży do osiągnięcia coraz lepszej jakości kształcenia dostosowując swoją ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy.

Od 2002 r. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia stawia na rozwój poprzez:

Dbałość o wygląd zewnętrzny, opóźnianie oznak starzenia, utrzymywanie sprawności fizycznej oraz odpowiedni sposób odżywiania stały się w dzisiejszych czasach niemal powszechne. Coraz więcej osób zaczęło zastanawiać się, jak zachować najdłużej urodę, młodość oraz sprawność fizyczną i psychiczną. Wymaga to dużej wiedzy z zakresu medycyny, dlatego naszym celem jest taką wiedzę przekazywać.

Prowadzenie w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia, odpowiedniej kadry, bazy dydaktycznej, nowoczesnego sprzętu, dzięki czemu KWSPZ cieszy się wielką popularnością i uznaniem. Dowodem na to są mnożące się oferty pracy dla naszych studentów i absolwentów.

Wszystkie oferowane kierunki dają absolwentom obszerną wiedzę teoretyczną i przede wszystkim praktyczną, przygotowując ich do profesjonalnego wykonywania zawodu, co sprawia, że są bezkonkurencyjni na krajowym i zagranicznym rynku pracy. Absolwenci naszej Uczelni uzyskują również wiedzę z zakresu zarządzania i marketingu oraz przedsiębiorczości, która przygotowuje ich do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Z prawdziwą satysfakcją informujemy Państwa, że Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia ma możliwość posługiwania się znakiem  „Wiarygodna Szkoła”, „Dobra Uczelnia – dobra praca”.