Praktyki Studenckie

Kliknij i zobacz jak zapisać się na dyżur

KOORDYNATOR Praktyk Studenckich i Zajęć Klinicznych
dr n. med. Magdalena MACKO

Dokumenty potrzebne do realizacji praktyk zawodowych wymaganych programem studiów w KWSPZ.

Należy wydrukować i wypełnić komplet dokumentów:

UWAGA: Jakiekolwiek zmiany w treści porozumienia lub innych dokumentów mogą mieć konsekwencje wydalenia z Uczelni ze skutkiem natychmiastowym.

Dokumenty wymagane przy realizacji praktyk w szpitalu lub innych placówek:

Warunki uzyskania zaliczenia z praktyk:

Dokumenty do pobrania:

 

DIETETYKA
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2022/2023

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2018/2019
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2017/2018
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2015/2016
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2014/2015
DIETETYKA I EKOLOGICZNA ŻYWNOŚĆ
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2022/2023

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2015/2016 i 2016/2017
FIZJOTERAPIA JEDNOLITA MAGISTERSKA
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024

Ankiety

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2022/2023

Ankiety

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019

KOSMETOLOGIA
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2023/2024

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2022/2023

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2021/2022
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2018/2019
Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.
Stacjonarne
Niestacjonarne

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2017/2018 studia stacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Semestr II

Semestr IV

Semestr V

godz

pkt

godz

pkt

godz

pkt

Praktyka zawodowa w kosmetologii

120

4

140

5

140

5

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2017/2018 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Semestr II

Semestr IV

Semestr V

godz

pkt

godz

pkt

godz

pkt

Praktyka zawodowa w kosmetologii

100

4

150

5

150

5

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia stacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia niestacjonarne

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2015/2016

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

 

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2014/2015

Studenci 3 roku Kosmetologii powinni złożyć wszystkie zaświadczenia o odbyciu praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej w dziekanacie.

KOSMETOLOGIA II STOPNIA
Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2023/2024


Dziennik praktyk-kosmetologia II-stopnia

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2022/2023


Dziennik praktyk-kosmetologia II-stopnia

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2021/2022


Dziennik praktyk-kosmetologia II-stopnia

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2020/2021


Dziennik praktyk-kosmetologia II-stopnia

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2019/2020


Dziennik praktyk-kosmetologia II-stopnia

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2018/2019

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

 

Rocznik rozpoczynający studia w roku akademickim 2017/2018 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.