Pomoc psychologiczna

GDZIE ZADBAĆ O ZDROWIE PSYCHICZNE?

LOKALNE CENTRA POMOCY:

Ośrodek Interwencji Kryzysowej (codziennie, całodobowo)
Kraków: ul. Radziwiłłowska 8b;
sekretariat@oik.krakow.pl
12 421-92-82

Telefonu Zaufania krakowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
(codziennie od 16:00 do 21:00)
12 413-71-33

Portal Kraków Pomaga
12 379-49-63

Harmonogram dyżurów:
– poniedziałek – godz. 19.00–20.30
– wtorek – godz. 8.00–11.00
– środa – godz. 18.00-21.00
– czwartek – godz. 15.30- 17.00
– piątek – godz. 18.00–21.00

Całodobowa linia dedykowana małopolskiemu personelowi medycznemu
502-273-430

Centrum Praw Kobiet oddział w Krakowie, ul. Dunajewskiego 5, 31-133 Kraków
780-079-988
cpk_krakow@cpk.org.pl

WYBRANE KRAKOWSKIE PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze, Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie
ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
12 652-45-70

Poradnia Zdrowia Psychicznego Nowa Huta
12 652-43-47

Pro Vita. NZOZ. Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień
Basztowa 5, 31-134 Kraków
510-987-639
12 628-68-10
510 986 952
12 421-95-67
basztowa@provita.org.pl

Krakowski Zespół Zdrowia Psychicznego Medinorm
ul. Krowoderskich Zuchów 7/105, Kraków
12 633-13-80

TELEFONY ZAUFANIA:

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”:
22 668-70-00
poradnia@niebieskalinia.pl

Kryzysowy Telefon Zaufania:
116-123

Telefon zaufania dla osób LGBT i ich bliskich:
22 628-52-22
poradnictwo@lambdawarszawa.org

Telefon zaufania dla osób uzależnionych od hazardu, Internetu, seksu, zakupów, pracy czy jedzenia:
801-889-880

Telefon Wsparcia dla osób w żałobie ‐ Fundacja Nagle Sami:
800-108-108