Materiały dydaktyczne dla obcokrajowców

Materiały przetłumaczone w ramach zadania 8 projektu „Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i usprawnienie procesów zarządzania uczelnią”, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POWR, Priorytet III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju, Działanie: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.