Biuro Osób Niepełnosprawnych

PEŁNOMOCNIK REKTORA ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
mgr Ewa Podobińska
Al. Grottgera 1/5 (I piętro)

Samodzielny referent biura
mgr Joanna BROŃKA

Na spotkanie z pracownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
proszę umawiać się indywidualnie poprzez kontakt
mailowy lub telefoniczny.
tel. 12 633 51 86 wew. 431
j.bronka@kwspz.pl