e-Learning

Logowanie do systemu e-Learning KWSPZ MOODLE

Instrukcje logowania i użytkowania:

 


KWSPZ otrzymała dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego utworzonego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz środków krajowych – Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – Rozwój Polskich Uczelni na projekt pt.: „Studia II stopnia: Ekologiczna żywność i dietetyka”. Operatorem grantu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Całkowita wartość projektu wynosi 1.080.639,00 PLN z czego wartość dofinansowania wynosi 972.575,10 PLN co stanowi 90% kosztów kwalifikowanych projektu., natomiast udział własny wynosi 108.063,90 PLN zł co stanowi 10% kosztów kwalifikowanych.