Ułatwienia dostępu

Wzory podań

Poniżej zamieściliśmy obowiązujące wzory podań.

 1. Wniosek o wydanie duplikatu
 2. Podanie ogólne
 3. Podanie o uchylenie decyzji- do Rektora
 4. Podanie o dopuszczenie do egzaminu końcowego
 5. Podanie – wpis warunkowy
 6. Podanie – wnioski dot. płatności – P.Kanclerz
 7. Podanie – wniosek o Zaliczenie, Egzamin komisyjny
 8. Podanie – wniosek o Urlop dziekański celem powtarzania semestru
 9. Podanie – wniosek o roczny Urlop dziekański
 10. Podanie – przedłużenie sesji
 11. Podanie – powrót z Urlopu dziekańskiego
 12. Podanie – do Rektora
 13. Dziekan-podanie-ogólne
 14. Podanie – przedłużenie sesji dla studentów ostatniego semestru studiów
 15. Podanie – wniosek o reaktywację w prawach studenta po skreśleniu z listy studentów
 16. Wniosek o zmianę danych osobowych
Opublikowano: 31.12.2022 Drukuj tę stronę
Uczelnia
Rekrutacja - Oferta
Studenci
Kariera i Abolwenci
Logowanie i Pomoc