Wzory podań

Poniżej zamieściliśmy obowiązujące wzory podań.

 1. Wniosek o wydanie duplikatu (36 KB)
 2. Podanie ogólne (27 KB)
 3. Podanie o uchylenie decyzji do Rektora (28 KB)
 4. Podanie o dopuszczenie do egzaminu końcowego (28 KB)
 5. Podanie wpis warunkowy (35 KB)
 6. Podanie wnioski dot. płatności (12 KB)
 7. Podanie wniosek o Zaliczenie Egzamin komisyjny (32 KB)
 8. Podanie wniosek o Urlop dziekański – celem powtarzania semestru (30 KB)
 9. Podanie wniosek o roczny Urlop dziekański (30 KB)
 10. Podanie przedłużenie sesji (27 KB)
 11. Podanie powrót z Urlopu dziekańskiego (26 KB)
 12. Podanie do Rektora (28 KB)
 13. Dziekan podanie ogólne (25 KB)
 14. Podanie przedłużenie sesji dla studentów ostatniego semestru studiów (30 KB)
 15. Podanie wniosek o reaktywację w prawach studenta po skreśleniu z listy studentów (30 KB)
 16. Wniosek o zmianę danych osobowych (26 KB)