Doradca zawodowy KWSPZ

Doradca zawodowy w pracy z ludźmi wspiera, wzmacnia wiarę we własne możliwości, motywuje do działania a także pomaga rozpoznać swój potencjał, naturalne talenty by móc je spożytkować. Świadczy formy wsparcia tj. coaching kariery, doradztwo zawodowe i doradztwo biznesowe.

Konsultacje są bezpłatne, skierowane do studentów i absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, dostępne po wcześniejszym e-mailowym lub telefonicznym uzgodnieniu terminu, prowadzone w dogodnej formie (stacjonarnie lub online).

Wszystkich studentów i absolwentów KWSPZ, zainteresowanych spotkaniem, prosimy o umówienie terminu drogą mailową: biurokarier@kwspz.pl.

Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowe to wsparcie w wyborze właściwego kierunku, zawodu zarówno na początku ścieżki kariery, jak i w toku życia zawodowego. Doradca pomaga w uzyskaniu wglądu w obszar wewnętrznych potrzeb i preferencji, w diagnozie predyspozycji zawodowych, mocnych stron, w odkryciu pasji zawodowych i w optymalnym wykorzystaniu potencjału zawodowego.

Decydując się na doradztwo zawodowe możesz:

 • stworzyć dokumenty aplikacyjne (CV i LM),
 • przygotować się odpowiednio do procesu rekrutacji i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zdefiniować cele zawodowe i opracować indywidualny plan kariery,
 • zwiększyć pewność siebie, zmotywować się do działania, zmian,
 • zdobyć informacje na temat aktywnych metod poszukiwania pracy,
 • skorzystać z wyspecjalizowanego narzędzia diagnostycznego Insightful Profiler™ (iP121) do precyzyjnego pomiaru potencjału oraz zaprojektowania zindywidualizowanego planu rozwoju. Także z testu Kompetencji zawodowych, kierowniczych i społecznych.

Korzyścią skorzystania z powyższego narzędzia jest szczegółowy raport, w których zawarte są informację:

 • co Ciebie motywuje i demotywuje,
 • do rozwoju jakich kompetencji masz szczególne predyspozycje,
 • jakie są Twoje ewentualne wewnętrzne ograniczenia,
 • czym zdecydowanie wyróżniasz się na tle pozostałych kandydatów,
 • do pełnienia jakich ról w zespole jesteś predysponowany.
Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe – to konsultacje przeznaczone zarówno dla studentów/absolwentów KWSPZ, którzy planują otworzyć własną firmę, jak i dla osób prowadzących już działalność gospodarczą. Zakres doradztwa biznesowego dopasowany jest do potrzeb danej osoby, obejmuję między innymi:

 • pozyskanie niezbędnych informacji dotyczących założenia działalności gospodarczej,
 • formy opodatkowania dla jednoosobowej działalności gospodarczej,
 • tajniki pisania skutecznego biznes planu,
 • budowanie marki,
 • pozyskanie informacji dotyczących dofinansowań na podjęcie czy też rozwój działalności gospodarczej.
Coaching kariery

Coaching kariery jest odpowiedzią na potrzeby pojawiające się w trakcie całego życia zawodowego. Udział w sesjach coachingowych pomaga zarówno w rozwoju czy planowaniu zmiany, jak i w mierzeniu się z wyzwaniami codziennego życia zawodowego. Coach kariery pracuje na realnych zasobach studenta/ absolwenta, tj. wydobywa jego potencjał zawodowy w zakresie umiejętności, predyspozycji zawodowych, a następnie może go wspierać w osiąganiu różnorodnych celów, np.:

 • we właściwym zaplanowaniu rozwoju zawodowego,
 • w planowaniu zmiany pracy i w świadomym zarządzaniu karierą zawodową,
 • w ustaleniu nowych celów zawodowych,
 • we wzmocnieniu motywacji do zmiany pracy, zawodu etc.,
 • rozpoznaniu swoich głębokich potrzeb i zrozumieniu siebie.