Ubezpieczenie OC i NNW

Studenci KWSPZ

Nie dotyczy studentów kierunku fizjoterapia, którzy uczestniczą w zajęciach klinicznych.

Szanowni Państwo,
Kwestura KWSPZ informuje, iż w dniach 08.10.2022 – 30.11.2022 można dokonać opłaty za dobrowolne (obowiązkowe, na czas odbywania praktyk), ubezpieczenie OC/NNW:
30 zł – OC (wraz z naruszeniem praw pacjenta)
38 zł – NNW (suma ubezpieczenia 30 000,00 zł, ubezpieczenie NNW działa na terenie całego świata również podczas odbywania praktyk zawodowych w ramach Uczelni)
Łączna kwota ubezpieczenia: 68 zł
W tym roku, osoby zainteresowane wykupem ubezpieczenia, dokonują opłat indywidualnie, na stronie internetowej ubezpieczyciela (uczelnia nie jest już pośrednikiem w płatności ubezpieczenia).

W tym celu należy skorzystać z bezpośrednich linków podanych poniżej:
(Ubezpieczenie OC)
(Ubezpieczenie NNW)

Po upływie daty 30.11.2022 linki przestaną być aktywne – nie będzie można z nich już skorzystać w celu wykupu ubezpieczenia.

Z poważaniem
Kwestura KWSPZ

 

Studenci KWSPZ kierunek fizjoterapia - zajęcia kliniczne
Szanowni Państwo,
Kwestura KWSPZ informuje, iż w dniach 20.10.2022 – 30.11.2022 należy dokonać wpłaty za obowiązkowe ubezpieczenie OC:

  • 65 zł OC rozszerzone HIV/WZW
  • 38 zł NNW **Osoby zainteresowane wykupem dodatkowo ubezpieczenia NNW, dokonują opłat indywidualnie, na stronie internetowej ubezpieczyciela (uczelnia nie jest już pośrednikiem) W tym celu należy skorzystać z bezpośredniego linku: (Ubezpieczenie NNW)

Powyższą kwotę 65 zł należy wpłacać do starostów grup, którzy następnie są zobowiązani dokonać wpłaty tylko i wyłącznie od CAŁEJ GRUPY – najpóźniej z dniem 30.11.2022r.

Preferowaną formą wpłaty jest przelew na rachunek bankowy szkoły:

Bank Pekao S.A.: PL38 1240 4533 1111 0010 2188 5924

Prosimy w tytule przelewu zawrzeć takie informacje jak:

  • imię i nazwisko starosty wpłacającego,
  • za jaki kierunek (lub grupę) jest dokonywana opłata,
  • jakiej ilości osób dotyczy opłata.

Na barkach starosty będzie spoczywała odpowiedzialność sporządzenia listy osób, które dokonały opłaty – w tym roku nie obowiązują już druki od ubezpieczyciela. Lista powinna zawierać takie dane jak:

  • imię i nazwisko studenta,
  • numer albumu.

Listę, podpisaną własnoręcznie przez osobę wpłacającą, należy złożyć w oryginale, w kwesturze – osobiście bądź przesłać pocztą tradycyjną na adres uczelni. Będzie ona potem podstawą do weryfikacji osób wpłacających. Co więcej, w dniu przelewu, prosimy o przesłanie tej samej listy (bez podpisu), w formie elektronicznej, drogą mailową na adres kwestura2@kwspz.pl

Dziękujemy za dostosowanie się do powyższych wytycznych.

Z poważaniem
Kwestura KWSPZ