Praca dyplomowa – dokumenty

Dokumenty dotyczące egzaminu końcowego i pracy dyplomowej:

Praca dyplomowa licencjacka

 1. Zarządzenie Rektora w sprawie procesu dyplomowania
 2. Wytyczne w sprawie realizacji prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego
 3. Wytyczne redakcyjne
 4. Załącznik nr 2a Deklaracja wyboru promotora
 5. Załącznik nr 3a-Deklaracja promotorstwa i wybór tematu pracy
 6. Zalacznik nr 5a-Ocena promotora
 7. Zalacznik nr 5b-Ocena recenzenta
 8. Strona Tytułowa Prac Dyplomowych KWSPZ licencjat
 9. Wzór streszczenia
 10. Zaświadczenie ankiety
 11. Podanie o dopuszczenie do egzaminu końcowego
 12. Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym
 13. Dokumenty wymagane przy składaniu pracy dyplomowej
 14. Regulamin antyplagiatowy
 15. Wniosek- egzamin dyplomowy w trybie zdalnym
 16. PROCEDURA ROZLICZENIA Z KWESTURĄ 2023_2024

Praca dyplomowa magisterska

 1. Zarządzenie Rektora w sprawie procesu dyplomowania
 2. Wytyczne w sprawie realizacji prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego
 3. Wytyczne redakcyjne
 4. Załącznik nr 2b-Deklaracja wyboru promotora
 5. Załącznik nr 3b-Deklaracja promotorstwa i wybór roboczego tematu pracy
 6. Zalacznik nr 5a-Ocena promotora
 7. Zalacznik nr 5b-Ocena recenzenta
 8. Strona tytulowa prac dyplomowych KWSPZ
 9. Wzór streszczenia
 10. Zaświadczenie-ankiety
 11. Podanie o dopuszczenie do egzaminu końcowego
 12. Wniosek o wydanie odpisu w języku obcym
 13. Dokumenty wymagane przy składaniu pracy dyplomowej
 14. Regulamin antyplagiatowy
 15. Wniosek- egzamin dyplomowy w trybie zdalnym
 16. PROCEDURA ROZLICZENIA Z KWESTURĄ 2023_2024