Ułatwienia dostępu

Regulacje prawne

 1. Statut KWSPZ
 2. Strategia Rozwoju KWSPZ na lata 2020-2025
 3. Regulamin studiów
 4. Regulamin studiów podyplomowych
 5. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się
 6. Lista modułów objętych procedura potwierdzania efektów uczenia się
 7. Organizacja roku akademickiego 2022-2023
 8. Cennik usług edukacyjnych 2022-2023
 9. Regulamin opłat 2022-2023
 10. Regulamin praktyk zawodowych
 11. Kodeks etyki
 12. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej
 13. Regulamin zarządzania prawami autorskimi

 

Opublikowano: 31.12.2022 Drukuj tę stronę
Uczelnia
Rekrutacja - Oferta
Studenci
Kariera i Abolwenci
Logowanie i Pomoc