Regulacje prawne

Aktualne regulacje prawne.

 1. Statut (854 KB)
 2. Strategia Rozwoju KWSPZ na lata 2020-2025 (875 KB)
 3. Regulamin Studiów 2023 (733 KB)
 4. Regulamin Studiów Podyplomowych 2023 (488 KB)
 5. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się (886 KB)
 6. Lista modułów objętych procedurą potwierdzania efektów uczenia się (388 KB)
 7. Organizacja roku akademickiego 2023-2024 (1,8 MB)
 8. Cennik usług edukacyjnych 2023-2024 (707 KB)
 9. Regulamin opłat 2023-2024 (476 KB)
 10. Regulamin praktyk zawodowych (222 KB)
 11. Kodeks etyki (101 KB)
 12. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej (589 KB)
 13. Regulamin zarządzania prawami autorskimi (289 KB)

 

Regulacje prawne obowiązujące w roku akademickim 2022/2023
 1. Statut KWSPZ (834 KB)
 2. Strategia Rozwoju KWSPZ na lata 2020-2025 (855 KB)
 3. Regulamin studiow (621 KB)
 4. Regulamin studiow podyplomowych (366 KB)
 5. Regulamin potwierdzania efektów uczenia się (865 KB)
 6. Lista modułów objętych procedura potwierdzania efektów uczenia się (379 KB)
 7. Organizacja roku akademickiego 2022-2023 (2 MB)
 8. KWSPZ Cennik usług edukacyjnych 2022-2023 (690 KB)
 9. KWSPZ Regulamin opłat 2022-2023 (465 KB)
 10. Regulamin praktyk zawodowych (235 KB)
 11. Kodeks etyki (98 KB)
 12. Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej (575 KB)
 13. Regulamin zarządzania prawami autorskimi (282 KB)