Studia II st. Magisterskie

Kierunki studiów drugiego stopnia – magisterskich:

Harmonogram rekrutacji

Kryteria kwalifikacji i zasady przyjęć

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów w ramach limitów przyjęć.

Miejsce i termin składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, Al. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: 012 423 38 40 wew. 331, 332, 333, 334, 337