Kadra i Dyżury

REKTOR
prof. dr hab. inż. Tadeusz TUSZYŃSKI
środa- 13:00 – 15:00
piątek 12:00 – 14:00
rektor@kwspz.pl

KANCLERZ
mgr Ewa PODOBIŃSKA
Środa: 14:00 – 16:00

WICEKANCLERZ
mgr inż. Wiesław KRAWIEC
Środa: 12:00 – 14:00

DZIEKAN
dr inż. Mirosław PYSZ
Wtorek: 10:00 – 12:00
Czwartek: 10:00 – 12:00
m.pysz@kwspz.pl

PRODZIEKAN
dr inż. Paulina LISZKA
Poniedziałek: 10:00 – 12:00
Piątek: 12:00 – 14:00
Soboty (I i II sobota w każdym miesiącu): 9:00 – 11:00
p.liszka@kwspz.pl

KIEROWNIK STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
dr n. med. Magdalena MACKO
kierownik.studiow.podyplomowych@kwspz.pl

Pełnomocnicy Rektora

Do spraw Jakości Kształcenia
dr Dorota GRYKA
dorota.gryka@kwspz.edu.pl

Do spraw Współpracy z Zagranicą
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus+

mgr Weronika JAKUBOWSKA
weronika.jakubowska@kwspz.pl
tel. +48 660 463 269

Do spraw E-learningu
mgr inż. Szymon PĘKALA
Al. Grottgera 1/5 (I piętro)
tel. +48 797 012 110
szymon.pekala@kwspz.pl

Do spraw Osób Niepełnosprawnych
mgr Ewa Podobińska
Al. Grottgera 1/5 (I piętro)

Samodzielny referent biura
mgr Joanna BROŃKA

Na spotkanie z pracownikiem Biura ds. Osób Niepełnosprawnych
proszę umawiać się indywidualnie poprzez kontakt
mailowy lub telefoniczny.
tel. 12 633 51 86 wew. 431
j.bronka@kwspz.pl

Pełnomocnicy Dziekana

Do spraw Kierunku Fizjoterapia
Dr Ewa KLOCEK
e.klocek@kwspz.pl

Do spraw Kierunku Kosmetologia
mgr Agata ROMAŃSKA – KISTELA
a.romanska@kwspz.pl

Do spraw Kierunku Dietetyka
dr inż. Paulina LISZKA
p.liszka@kwspz.pl

KOORDYNATOR do spraw Praktyk i Zajęć Klinicznych
dr n. med. Magdalena MACKO
m.macko@kwspz.pl