Pomoc Techniczna

Kontakt do pomocy technicznej

Instrukcje logowania i użytkowania (STUDENT):

Instrukcje logowania i użytkowania (WYKŁADOWCA):

Zdalne Wsparcie – tylko po wcześniejszej konsultacji z Pomocą Techniczną
Po kliknięciu w link poniżej, rozpocznie się pobieranie programu dla komputerów Windows lub Mac.