Projekty Biura Karier

Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w 2019 r. rozpoczęła realizację projektu „Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunków Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i usprawnienie procesów zarządzania uczelnią”.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” – wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu: 4.748.541,59 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 4.606.085,34 zł, a wkład własny wynosi 142.456,25 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych Studentów KWSPZ kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w zorganizowanych stażach, które określone zostały w oparciu o prognozy konsultowane z firmami z branży medycznej i kosmetologicznej.

Uczestnikami stażu będą studenci 4 ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, w wieku 21 – 27 lat pozostający niezatrudnieni.

Staże organizowane będą w dwóch edycjach:

 • Lipiec – wrzesień 2020
 • Lipiec – wrzesień 2021

Wymiar stażu to 360 godzin zadań stażowych w okresie 9 tygodni po 40 godzin w tygodniu. Staże organizowane będą pod opieką mentora w grupach max. 10 osobowych, w następujących placówkach:

 1. Yasumi, Niepołomice, Niepołomice, ul. Stefana Batorego 22
 2. Hotel „Double Tree by Hilton”, Kraków, ul. Dąbska 5
 3. Yasumi, Instytut Zdrowia i Urody, Kraków, ul. Śliczna 32
 4. Ambra Day SPA, Kraków, ul. Królowej Jadwigi 100
 5. Firma Usługowa PARENDI, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 19/17
 6. Hotel Prezydent Medical SPA and Wellness, Krynica Zdrój, al. Nowotarskiego 3
 7. Leśne Spa & Wellnes, Hotel City Sm Business & SPA S.C.,  Kraków, ul. Gajowa 16
 8. Gabinet Kosmetyczny „Glamour”, Kraków, ul. Komandosów 10/22
 9. Gabinet „Image”, Kraków, ul. Fieldorfa-Nila 17

W ramach stażu każdy uczestnik/czka otrzyma wynagrodzenie 18 zł brutto za godzinę.

Uczestnicy projektu zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem na czas trwania stażu w zakresie odpowiedzialności od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Dodatkowo w ramach projektu zostaną opłacone wymagane badania lekarskie, pokryte zostaną także koszty związane z dojazdem komunikacją miejską w miejsce odbywania stażu, a w przypadku stażu odbywającego się poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) studenta/ki – sfinansowany zostanie dojazd w obie strony i zakwaterowanie na czas stażu.

Zakres przedmiotowy stażu będzie związany bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunkach Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Praktycznymi efektami zrealizowanych staży będą niżej wymienione umiejętności:

Dietetyka:
Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania, planowania żywienia dla osób zdrowych, kobiet w ciąży i karmiących oraz sportowców, odpowiedniego doboru produktów i technologii przygotowania potraw, a także opracowania stosownej do sytuacji klinicznej interwencji żywieniowej, kontroli jakości produktów i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami HACCP, a także edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, profilaktyki, komunikacji interseksualnej i psychologii zdrowia.

Fizjoterapia:
Uczestnicy stażu zdobędą kompetencje do badania i postawienia diagnozy funkcjonalnej, prognozowania, programowania i realizacji programu fizjoterapeutycznego oraz ewaluacji po jego zakończeniu.

Kosmetologia:
Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań. Uzyskają także odpowiednie przygotowanie do profesjonalnego kierowania gabinetami kosmetycznymi oraz salonami odnowy biologicznej.

Kierunek dobra praca

KIERUNEK DOBRA PRACA – PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG AKADEMICKIEGO BIURA KARIER W KRAKOWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE PROMOCJI ZDROWIA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła realizację projektu „Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia”. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 300 studentów (w tym 270 kobiet) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia studiujących na kierunkach: Kosmetologia, Fizjoterapia, Dietetyka oraz Dietetyka i ekologiczna żywność.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oraz zakresu usług świadczonych przez Biuro Karier KWSPZ poprzez zatrudnienie Doradcy zawodowego oraz bezpośrednie wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w postaci indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, a także grupowego wsparcia szkoleniowo-warsztatowego.

Wartość projektu: 353 925 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 331 405 zł, a wkład własny wynosi 22 520 zł.

Staże dla studentów/ek

STAŻE DLA STUDENTÓW/EK KIERUNKU DIETETYKA, FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła realizację projektu „Staże dla studentów/ek kierunku dietetyka, fizjoterapia i kosmetologia”.

Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych Studentów KWSPZ kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia – I stopnia (II i III rok) studiów stacjonarnych, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez udział w stażach.

Wartość projektu: 1422 100,80 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 1 198 546,55 zł, a wkład własny wynosi 42 663,03 zł.

Projekt obejmie swoim wsparciem 120 osób z czego 103 kobiety i 17 mężczyzn.

 • Dietetyka: 28 osób – 25 kobiet i 3 mężczyzn
 • Fizjoterapia – 37 osób – 23 kobiety i 14 mężczyzn
 • Kosmetologia – 55 kobiet

Wiek uczestników/czek: 21-27 lat, osoby niezatrudnione

Staże organizowane będą w dwóch edycjach:

 1. Lipiec – wrzesień 2018
 2. Lipiec – wrzesień 2019

Wymiar stażu to 360 godzin zadań stażowych w okresie 9 tygodni po 40 godzin w tygodniu.

W ramach stażu każdy uczestnik/czka otrzyma wynagrodzenie 18 zł brutto za godzinę.

Projekt obejmuje dofinansowaniem ubezpieczenie stażysty/ki, niezbędne badania lekarskie, koszty komunikacji miejskiej, a w przypadku stażu odbywającego się poza miejscem zamieszkania studenta/ki – sfinansowany zostanie dojazd w obie strony i zakwaterowanie na czas stażu.

Staże organizowane są w placówkach pod opieką mentora w grupach minimum 12 osobowych.

Zakres przedmiotowy stażu będzie związany bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunkach Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Praktycznymi efektami staży będą niżej wymienione umiejętności:

Kosmetologia:

Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań.

Dietetyka:

Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania, planowania żywienia dla osób zdrowych, kobiet w ciąży i karmiących oraz sportowców, odpowiedniego doboru produktów i technologii przygotowania potraw, a także opracowania stosownej do sytuacji klinicznej interwencji żywieniowej, kontroli jakości produktów i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami HACCP, a także edukacji żywieniowej, promocji zdrowia i profilaktyki.

Fizjoterapia:

Uczestnicy stażu zdobędą kompetencje badania i postawienia diagnozy funkcjonalnej, prognozowania, programowania i realizacji programu fizjoterapeutycznego oraz ewaluacji po jego zakończeniu.