Ułatwienia dostępu

Projekty Biura Karier

Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia w 2019 r. rozpoczęła realizację projektu „Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji studentów/ek kierunków Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i usprawnienie procesów zarządzania uczelnią”.

Przedsięwzięcie to jest realizowane w ramach programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działania 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych” – wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość projektu: 4.748.541,59 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 4.606.085,34 zł, a wkład własny wynosi 142.456,25 zł.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych Studentów KWSPZ kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa poprzez udział w zorganizowanych stażach, które określone zostały w oparciu o prognozy konsultowane z firmami z branży medycznej i kosmetologicznej.

Uczestnikami stażu będą studenci 4 ostatnich semestrów studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, w wieku 21 – 27 lat pozostający niezatrudnieni.

Staże organizowane będą w dwóch edycjach:

 • Lipiec – wrzesień 2020
 • Lipiec – wrzesień 2021

Wymiar stażu to 360 godzin zadań stażowych w okresie 9 tygodni po 40 godzin w tygodniu. Staże organizowane będą pod opieką mentora w grupach max. 10 osobowych, w następujących placówkach:

 1. Yasumi, Niepołomice, Niepołomice, ul. Stefana Batorego 22
 2. Hotel „Double Tree by Hilton”, Kraków, ul. Dąbska 5
 3. Yasumi, Instytut Zdrowia i Urody, Kraków, ul. Śliczna 32
 4. Ambra Day SPA, Kraków, ul. Królowej Jadwigi 100
 5. Firma Usługowa PARENDI, Kraków, ul. Bobrzyńskiego 19/17
 6. Hotel Prezydent Medical SPA and Wellness, Krynica Zdrój, al. Nowotarskiego 3
 7. Leśne Spa & Wellnes, Hotel City Sm Business & SPA S.C.,  Kraków, ul. Gajowa 16
 8. Gabinet Kosmetyczny „Glamour”, Kraków, ul. Komandosów 10/22
 9. Gabinet „Image”, Kraków, ul. Fieldorfa-Nila 17

W ramach stażu każdy uczestnik/czka otrzyma wynagrodzenie 18 zł brutto za godzinę.

Uczestnicy projektu zostaną objęci obowiązkowym ubezpieczeniem na czas trwania stażu w zakresie odpowiedzialności od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Dodatkowo w ramach projektu zostaną opłacone wymagane badania lekarskie, pokryte zostaną także koszty związane z dojazdem komunikacją miejską w miejsce odbywania stażu, a w przypadku stażu odbywającego się poza miejscem zamieszkania (powyżej 50 km) studenta/ki – sfinansowany zostanie dojazd w obie strony i zakwaterowanie na czas stażu.

Zakres przedmiotowy stażu będzie związany bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunkach Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Praktycznymi efektami zrealizowanych staży będą niżej wymienione umiejętności:

Dietetyka:
Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania, planowania żywienia dla osób zdrowych, kobiet w ciąży i karmiących oraz sportowców, odpowiedniego doboru produktów i technologii przygotowania potraw, a także opracowania stosownej do sytuacji klinicznej interwencji żywieniowej, kontroli jakości produktów i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami HACCP, a także edukacji żywieniowej, promocji zdrowia, profilaktyki, komunikacji interseksualnej i psychologii zdrowia.

Fizjoterapia:
Uczestnicy stażu zdobędą kompetencje do badania i postawienia diagnozy funkcjonalnej, prognozowania, programowania i realizacji programu fizjoterapeutycznego oraz ewaluacji po jego zakończeniu.

Kosmetologia:
Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań. Uzyskają także odpowiednie przygotowanie do profesjonalnego kierowania gabinetami kosmetycznymi oraz salonami odnowy biologicznej.

Kierunek dobra praca

KIERUNEK DOBRA PRACA – PODNIESIENIE JAKOŚCI USŁUG AKADEMICKIEGO BIURA KARIER W KRAKOWSKIEJ WYŻSZEJ SZKOLE PROMOCJI ZDROWIA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła realizację projektu „Kierunek dobra praca – podniesienie jakości usług Akademickiego Biura Karier w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia”. Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu jest podniesienie kompetencji 300 studentów (w tym 270 kobiet) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia studiujących na kierunkach: Kosmetologia, Fizjoterapia, Dietetyka oraz Dietetyka i ekologiczna żywność.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości oraz zakresu usług świadczonych przez Biuro Karier KWSPZ poprzez zatrudnienie Doradcy zawodowego oraz bezpośrednie wsparcie studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy w postaci indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym, a także grupowego wsparcia szkoleniowo-warsztatowego.

Wartość projektu: 353 925 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 331 405 zł, a wkład własny wynosi 22 520 zł.

Staże dla studentów/ek

STAŻE DLA STUDENTÓW/EK KIERUNKU DIETETYKA, FIZJOTERAPIA I KOSMETOLOGIA

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia od 1 stycznia 2018 r. rozpoczęła realizację projektu „Staże dla studentów/ek kierunku dietetyka, fizjoterapia i kosmetologia”.

Przedsięwzięcie to współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Działania 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych Studentów KWSPZ kierunku Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia – I stopnia (II i III rok) studiów stacjonarnych, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, poprzez udział w stażach.

Wartość projektu: 1422 100,80 zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wynosi 1 198 546,55 zł, a wkład własny wynosi 42 663,03 zł.

Projekt obejmie swoim wsparciem 120 osób z czego 103 kobiety i 17 mężczyzn.

 • Dietetyka: 28 osób – 25 kobiet i 3 mężczyzn
 • Fizjoterapia – 37 osób – 23 kobiety i 14 mężczyzn
 • Kosmetologia – 55 kobiet

Wiek uczestników/czek: 21-27 lat, osoby niezatrudnione

Staże organizowane będą w dwóch edycjach:

 1. Lipiec – wrzesień 2018
 2. Lipiec – wrzesień 2019

Wymiar stażu to 360 godzin zadań stażowych w okresie 9 tygodni po 40 godzin w tygodniu.

W ramach stażu każdy uczestnik/czka otrzyma wynagrodzenie 18 zł brutto za godzinę.

Projekt obejmuje dofinansowaniem ubezpieczenie stażysty/ki, niezbędne badania lekarskie, koszty komunikacji miejskiej, a w przypadku stażu odbywającego się poza miejscem zamieszkania studenta/ki – sfinansowany zostanie dojazd w obie strony i zakwaterowanie na czas stażu.

Staże organizowane są w placówkach pod opieką mentora w grupach minimum 12 osobowych.

Zakres przedmiotowy stażu będzie związany bezpośrednio z efektami kształcenia na kierunkach Dietetyka, Fizjoterapia i Kosmetologia i zapewni ich praktyczne wykorzystanie w toku zadań wykonywanych na stażu.

Praktycznymi efektami staży będą niżej wymienione umiejętności:

Kosmetologia:

Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności prawidłowego wykonywania zabiegów kosmetycznych, pielęgnacyjnych, upiększających i leczniczych z uwzględnieniem wskazań i przeciwskazań.

Dietetyka:

Uczestnicy stażu zdobędą umiejętności oceny sposobu żywienia i stanu odżywiania, planowania żywienia dla osób zdrowych, kobiet w ciąży i karmiących oraz sportowców, odpowiedniego doboru produktów i technologii przygotowania potraw, a także opracowania stosownej do sytuacji klinicznej interwencji żywieniowej, kontroli jakości produktów i warunków ich przechowywania zgodnie z zasadami HACCP, a także edukacji żywieniowej, promocji zdrowia i profilaktyki.

Fizjoterapia:

Uczestnicy stażu zdobędą kompetencje badania i postawienia diagnozy funkcjonalnej, prognozowania, programowania i realizacji programu fizjoterapeutycznego oraz ewaluacji po jego zakończeniu.

Badanie losów absolwentów

Monitorowanie losów absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia

Głównym celem badania jest poznanie losów zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia aby lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Dzięki badaniu możemy gromadzić informacje na temat ścieżki zawodowej absolwentów naszej Uczelni i udostępniać je władzom uczelni oraz kierownikom jednostek.  Zagadnienia poruszane podczas badania dotyczą m.in.: statusu absolwentów na rynku pracy, zgodności pracy z profilem kształcenia, wysokości zarobków, kształcenia podejmowanego po studiach. Zebrane dane mają duże znaczenie dla dalszego rozwoju Uczelni. Niejednokrotnie stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w programach studiów, które mają wpływ na podniesienie jakości kształcenia oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów KWSPZ na rynku pracy.

Cele badania:

 • określenie planów edukacyjnych i zawodowych absolwentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia,
 • określenie sytuacji, w jakiej znajdują się absolwenci na rynku pracy,
 • gromadzenie informacji dotyczących otoczenia gospodarczo – społecznego absolwenta poszukującego pracy,
 • określenie poziomu przydatności programu studiów w pracy zawodowej.
Opublikowano: 23.11.2022 Drukuj tę stronę
Uczelnia
Rekrutacja - Oferta
Studenci
Kariera i Abolwenci
Logowanie i Pomoc