Praktyki studenckie w krakowskich szpitalach

DTYCZY STUDENTÓW FIZJOTERAPII I DIETETYKI

1. Bonifratrzy – Zakon Szpitalny św. Jana Bożego

www.bonifratrzy.pl/szpital-krakow
Należy skontaktować się z Działem Kadr i Płac:
e-mail: kadry@bonifratrzy.krakow.pl
tel. 12 37 97 184
Należy być ubezpieczonym OC, NNW oraz od terapii poekspozycyjnej.

2. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II

Praktyki zawodowe można obyć nieodpłatnie. Należy być ubezpieczonym OC, NNW
oraz od terapii poekspozycyjnej.
Rekrutacja na praktykę w roku akademickim 2022/23 trwa do 15.11.2022. Należy
określić dokładny termin odbywania praktyk, podać imię i nazwisko oraz kierunek.
Powyższe informacje należy przysłać na adres mailowy: m.macko@kwspz.pl

3. Szpital Ginekologiczno-Położniczy na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego

O możliwość odbywania praktyki należy pytać indywidualnie w szpitalu:
sekretariat (12) 634 48 78
sekretariat@siemiradzki.pl
Należy być ubezpieczonym OC, NNW oraz od terapii poekspozycyjnej.

4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA

Praktyki zawodowe można obyć nieodpłatnie. Należy być ubezpieczonym OC, NNW
oraz od terapii poekspozycyjnej. O możliwość odbywania praktyki należy pytać
indywidualnie w szpitalu. Obowiązuje szpitalne porozumienie-patrz załącznik,
www.zozmswkrakow.pl
zał do pkt 4 Praktyki-studenckie-informacja-umowa-2022 MSWIA

5. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza

O możliwość odbywania praktyki należy pytać indywidualnie w szpitalu:
sekretariat@narutowicz.krakow.pl
tel. 12-416-22-66, 12-633-01-00
www.narutowicz.krakow.pl
Należy być ubezpieczonym OC, NNW oraz od terapii poekspozycyjnej.

6. Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego

Praktyki zawodowe można obyć nieodpłatnie. Należy być ubezpieczonym OC, NNW
oraz od terapii poekspozycyjnej. O możliwość odbywania praktyki należy pytać
indywidualnie w szpitalu. Obowiązuje szpitalne porozumienie.
Tel: +48 (12) 652 43 47
e-mail: biuro@babinski.pl

7. Szpital Specjalistyczny im J. Dietla

Praktyki zawodowe można obyć nieodpłatnie. Należy być ubezpieczonym OC, NNW
oraz od terapii poekspozycyjnej. O możliwość odbywania praktyki należy pytać
indywidualnie w szpitalu. Do szpitala kierujemy się z UCZELNIANYM, podbitym
skierowaniem na praktyki.
www.szpitaldietla.pl
tel. sekretariat Kierownika Rehabilitacji: tel. 12 68 76 280
szpital@dietl.krakow.pl

8. Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera

www.szpitalrydygier.pl/praktyki-i-wolontariat
Co należy zrobić:
I. Podanie kierowane do Prezesa Zarządu Spółki powinno zawierać:
-imię i nazwisko osoby zainteresowanej odbyciem praktyki zawodowej, zajęć praktycznych lub innych form kształcenia praktycznego
-dane teleadresowe Uczelni lub jednostki kierującej
-czasokres i miejsce odbywania praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych
-zakres praktyki zawodowej lub zajęć praktycznych (np. praktyka pielęgniarska / zajęcia stażowe, itp.).
II. Należy uzyskać zgodę Kierownika komórki organizacyjnej, w której mają odbyć się zajęcia praktyczne lub praktyka zawodowa i właściwy dokument z poświadczeniem akceptacji należy złożyć na Dzienniku Podawczym Szpitala (Ip.).
III. Po zawarciu Porozumienia o współpracy dotyczącej praktyk zawodowych, zajęć praktycznych i innych form kształcenia praktycznego pomiędzy Szpitalem a Uczelnią lub jednostką kierującą  oraz po spełnieniu wymagań wobec osób zainteresowanych odbywaniem praktyki zawodowej, zajęcia są realizowane zgodnie z zaproponowanym harmonogramem – programem praktyk.
Należy najpierw podbić i podpisać na UCZELNI:
zał do pkt 8 Podanie-o-przyjecie-na-praktyke-zawodowa Rydgier
zał do pkt 8 POROZUMIENIE-O-WSPOLPRACY-DOTYCZACEJ-PRAKTYK rydgier
Kontakt:
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi
e-mail: org-1@rydygierkrakow.pl
tel. 12 646 83 76
pn-pt w godz. 7.30-15.00

9. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Praktyki zawodowe można obyć nieodpłatnie. Należy być ubezpieczonym OC, NNW
oraz od terapii poekspozycyjnej. O możliwość odbywania praktyki należy pytać
indywidualnie w szpitalu. Do szpitala kierujemy się z UCZELNIANYM, podbitym
skierowaniem i porozumieniem na praktyki.
Należy zapoznać się z regulaminem praktyk Szpitala Żeromskiego
zał do pkt 9 praktyki_REGULAMIN_PRAKTYK żeromski
www.zeromski-szpital.pl
Kontakt:
Kancelaria i sekretariat Szpitala:
kancelaria@zeromski-szpital.pl
tel. 12 644 08 65
tel. 12 622 93 42

10. Szpital Uniwersytecki

O możliwość odbywania praktyki należy pytać indywidualnie w szpitalu. Należy być
ubezpieczonym OC, NNW oraz od terapii poekspozycyjnej.
Szczegółowe informacje na temat praktyk można uzyskać w Sekcji Rekrutacji,
Szkoleń i Spraw Socjalnych
pod nr 12 424-70-87,
ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
zał do pkt 10 podanie o praktykę-wzór nowy su

11. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika

Należy być ubezpieczonym OC, NNW oraz od terapii poekspozycyjnej.
O możliwość odbywania praktyki należy pytać indywidualnie w szpitalu.
Szczegółowe informacje: www.dzieciecyszpital.pl/pl/praktyki-studenckie

12. Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny

Praktyki zawodowe można obyć nieodpłatnie. Należy być ubezpieczonym OC, NNW
oraz od terapii poekspozycyjnej. O możliwość odbywania praktyki należy pytać
indywidualnie w szpitalu. Do szpitala kierujemy się z UCZELNIANYM, podbitym
skierowaniem i porozumieniem na praktyki.
Sekretariat Dyrektora:
tel. +48 12 428 73 04, fax 12 425 12 28
e-mail: office@kcr.pl
www.kcr.pl

13. Armada Clinic Dom Seniora

Praktyki zawodowe można obyć nieodpłatnie. Należy być ubezpieczonym OC, NNW
oraz od terapii poekspozycyjnej. O możliwość odbywania praktyki należy pytać
indywidualnie w szpitalu. Do szpitala kierujemy się z UCZELNIANYM, podbitym
skierowaniem na praktyki.
Kontakt:
topografow@armadaklinik.pl
(12) 444 56 88 | Pn. – Pt. 9:00 – 17:00
www.armadaklinik.pl

14. Krakowski Ośrodek Rehabilitacji Wieku Rozwojowego

Praktyki zawodowe można obyć nieodpłatnie. Należy być ubezpieczonym OC, NNW
oraz od terapii poekspozycyjnej. O możliwość odbywania praktyki należy pytać
indywidualnie w szpitalu. Do szpitala kierujemy się z UCZELNIANYM, podbitym
skierowaniem i porozumieniem na praktyki.
Kontakt:
sekretariat@korwr.pl
+48 12 421 68 62
www.korwr.pl