Przeniesienie z innej uczelni

Przyjęcia na studia na zasadzie przeniesienia z innej uczelni

Przyjęcie na studia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia na zasadzie przeniesienia z innej uczelni jest możliwe w przypadku kiedy student ma zaliczony przynajmniej jeden semestr studiów danego lub pokrewnego kierunku studiów.

Należy w tym celu zgłosić się do dziekanatu Uczelni – al. Grottgera 1/3, 30-035 Kraków w celu dopełnienia wszelkich formalności z tym związanych.

Zachęcamy do kontaktu.