Trychologia lecznicza

Zarejestruj się teraz

studia podyplomowe

Celem studiów jest nabycie wiedzy i umiejętności diagnozowania i wspomagania leczenia dolegliwości związanych ze skórą głowy i ludzkim włosem. Słuchacze zapoznają się z etapami kuracji trychologicznej oraz poznają metodologię zabiegów trychologicznych najczęściej stosowanych w gabinetach. Słuchacze nabędą interdyscyplinarną wiedzę która da możliwość podejmowania efektywnej współpracy z różnymi specjalistami m.in. z lekarzem dermatologiem.

Zdobycie kwalifikacji w zakresie
 • analizy i diagnostyki skóry głowy i włosa (diagnostyka trychologiczna)
 • planowania i przeprowadzania zabiegów trychologicznych
 • odpowiedniego doboru kosmetyków i zabiegów na włosy
 • posługiwania się specjalistycznym sprzętem trychologicznym (trichoskop, d’arsonval, dermapen i inne)
 • receptury preparatów do pielęgnacji skóry głowy i włosów oraz metod oceny ich jakości
 • organizacji pracy gabinetu trychologicznego
 • warunków bezpiecznej i higienicznej pracy
Obszar działalności zawodowej
 • kierowanie gabinetami trychologicznymi
 • personalizowanie usług dla indywidualnych pacjentów (od doboru zabiegów po pielęgnację domową)
 • nadzór pracy kosmetyczek i kosmetologów w gabinecie
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Trychologii leczniczej mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunku: Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Farmacja, Analityka medyczna, Fizjoterapia oraz na kierunku lekarskim i lekarsko-dentystycznym lub posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich na dowolnym innym kierunku, ale posiadający dodatkowo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu Kosmetologii.

Program studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, obejmują 215 godzin dydaktycznych, w tym 135 godzin ćwiczeń i warsztatów.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Trychologii leczniczej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

SEMESTR I – ZIMOWY:
Anatomia głowy
Trychologia kosmetyczna
Terapie w trychologii
Dieta i suplementacja w trychologii
Pracownia trychologiczna
Aspekty prawne prowadzenia działalności gospodarczej
Endokrynologia
Podstawy farmakologii

SEMESTR II – LETNI:
Dermatologia
Psychologiczne aspekty łysienia
Trychologia lecznicza
Receptura preparatów kosmetycznych do włosów
Masaż głowy
Pracownia trychologiczna
Mikrobiologia trychologiczna

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • aktualna fotografia kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: +48 12 423 38 40 wewnętrzny: 330, tel. kom.: +48 797 012 101

Zarejestruj się teraz