Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy

Zarejestruj się teraz

studia podyplomowe

W społeczeństwie polskim od wielu lat obserwuje się zwiększone zainteresowanie dbałością o urodę, sylwetkę i zdrowy tryb życia. W celu sprostania potrzebom dbałości o wygląd i urodę w wielu ośrodkach akademickich prowadzone jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych kosmetologów i kosmetyczek.

Jednak nadal odczuwalny jest brak osób posiadających dyplom lekarza z dużą wiedzą z zakresu medycyny estetycznej oraz uprawnień do wykonywania zabiegów, które wykonywać może tylko lekarz.

Studia Podyplomowe Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla Lekarzy to pierwsza w Europie kompleksowa oferta, jedyna w Polsce z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny.

W programie nauczania między innymi szkolenia: Botoks, Wypełniacze, Lasery, Mezoterapia Igłowa

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie
 • zastosowania toksyny botulinowej
 • wypełniania tkanek miękkich substancjami poprawiającymi objętość skóry
 • odmładzania skóry za pomocą urządzeń specjalistycznych
 • wykonywanie mezoterapii igłowej
 • wykorzystywania laserów w medycynie estetycznej
 • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • przeprowadzania zabiegów takich jak peelingi medyczne

Studia przygotowują również do:

 • kierowania gabinetami medycyny estetycznej, bioodnowy i SPA
 • personalizowania usług dla indywidualnych pacjentów (od doboru zabiegów po pielęgnację domową)
 • nadzoru pracy kosmetyczek i kosmetologów w gabinecie.
Studia skierowane są do absolwentów
Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Kosmetologia – Medycyna estetyczna dla lekarzy mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim oraz lekarsko-dentystycznym.
Program studiów

Tego rodzaju studia to pierwsza w Europie kompleksowa oferta studiów, jedyna w Polsce z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, obejmują 292 godziny dydaktyczne, w tym 144 godziny ćwiczeń i warsztatów.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii – Medycyny Estetycznej dla Lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

SEMESTR I – ZIMOWY:
Dermatologia
Toksykologia środków kosmetycznych
Immunologia
Medycyna estetyczna
Fizykoterapia
Psychologia
Przedsiębiorczość z elementami prawa
Pracownia kosmetyczna
Chemia i elementy technologii kosmetyków
Podstawy dietetyki

SEMESTR II – LETNI:
Dermatologia
Alergologia
Chirurgia plastyczna
Medycyna estetyczna
Fizykoterapia
Psychologia
Przedsiębiorczość z elementami prawa
Aspekty prawne działalności
Pracownia kosmetyczna
Podstawy dietetyki

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • aktualna fotografia kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: +48 12 423 38 40 wewnętrzny: 330, tel. kom.: +48 797 012 101

Zarejestruj się teraz