Podologia

Zarejestruj się teraz

studia podyplomowe

Studia Podyplomowe z Podologii obejmują zagadnienia z zakresu profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu, chorób naczyniowych oraz ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp. Studia obejmują zagadnienia z zakresu podologii ogólnej, kosmetologicznej oraz klinicznej.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie
 • podologii ogólnej,
 • podologii kosmetologicznej
 • podologii klinicznej,
 • profilaktyki, diagnozowania, rehabilitacji i leczenia zachowawczego chorób narządu ruchu,
 • chorób naczyniowych,
 • ogólnej pielęgnacji kończyn dolnych, ze szczególnym uwzględnieniem stóp.
Obszar działalności zawodowej
Studia przygotowują do pracy jako ekspert w zakresie podologii ogólnej, kosmetologicznej i klinicznej.
Studia skierowane są do absolwentów
Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Podologia mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku: Kosmetologia, Fizjoterapia, Wychowanie Fizyczne oraz na kierunku lekarskim.
Program studiów

Program studiów został przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe specjalistów z zakresu rehabilitacji sportowej.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry, obejmują 202 godziny dydaktyczne, w tym 123 godziny ćwiczeń i warsztatów.

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Podologii zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

SEMESTR I – ZIMOWY:
Anatomia i fizjologia kończyn dolnych
Biomechanika w podologii
Ortopedia i traumatologia w podologii
Choroby żył
Dermatologia w podologii
Dietetyka
Kosmetologia pielęgnacyjno-lecznicza
Fizjoterapia

SEMESTR II – LETNI:
Kosmetologia pielęgnacyjno-lecznicza
Mikrobiologia podologiczna
Diabetologia
Zaopatrzenie ortopedyczne
Masaż
Gerontologia
Technologia obuwia
Praktyki laboratoryjne
Praktyki kliniczne

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • aktualna fotografia kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: +48 12 423 38 40 wewnętrzny: 330, tel. kom.: +48 797 012 101

Zarejestruj się teraz