Kosmetologia Medyczna

Zarejestruj się teraz

studia podyplomowe

Celem studiów jest doskonalenie umiejętności wykorzystania zaawansowanych technik pielęgnacyjnych oraz wykonywania zabiegów anty-aging za pomocą nowoczesnych urządzeń. Słuchacze zdobędą również wiedzę i doświadczenie pozwalające na efektywną współpracę kosmetologa w interdyscyplinarnym zespole, w szczególności z lekarzem medycyny estetycznej.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie
 • odmładzania skóry za pomocą urządzeń specjalistycznych
 • wykonywania mezoterapii mikroigłowej
 • wykorzystywania laserów w medycynie estetycznej
 • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • przeprowadzania zabiegów, takich jak peelingi medyczne
 • przygotowania i pielęgnacji związanej z zabiegami medycyny estetycznej (m.in.: botoks, wypełniacze, mezoterapia)
 • wykorzystania karboksyterapii
 • trychologii praktycznej
 • zaawansowanych technik pielęgnacyjnych
Obszar działalności zawodowej
 • kierowanie gabinetami medycyny estetycznej, bioodnowy i SPA
 • personalizowanie usług dla indywidualnych pacjentów (od doboru zabiegów po pielęgnację domową)
 • nadzór pracy kosmetyczek i kosmetologów w gabinecie
Studia skierowane są do absolwentów

Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Kosmetologii medycznej mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia na kierunku Kosmetologia.

Program studiów

Nauka trwa 2 semestry. Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii medycznej zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 r. w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018r., poz. 1791).

Wymagane dokumenty

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia (rejestracja w systemie e-rekrut, wydruk podania)
 • aktualna fotografia kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
 • kserokopia oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych z uwzględnieniem szczegółowych zasad rekrutacji na poszczególne kierunki (oryginał lub odpis do wglądu w dniu składania dokumentów)
 • oryginał dowodu osobistego do wglądu w dniu składania dokumentów,
 • kserokopia dowodu wpłaty wpisowego – oryginał do wglądu w dniu składania dokumentów
 • umowa o oświadczenie nauki (podpisywana po złożeniu wszystkich dokumentów)
Czas i miejsce składania dokumentów

Dokumenty można składać w Dziekanacie KWSPZ – Kraków, AL. A. Grottgera 1.
Zapraszamy od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00-16:00 oraz soboty w godzinach 8:00-14:00.

ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA
Informacje szczegółowe: sekretariat@kwspz.pl
tel: +48 12 423 38 40 wewnętrzny: 330, tel. kom.: +48 797 012 101

Zarejestruj się teraz