Erasmus+

W programie Erasmus+ uczestniczy 27 krajów Unii Europejskiej oraz Wielka Brytania, Wyspy Owcze, Szwajcaria, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Republika Macedonii Północnej, Republika Turcji i Republika Serbii, Angora, Monaco, Watykan oraz San Marino.

Komisja Europejska przyznała Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) ważną do 2027 roku, która jest swoistym paszportem w Programie Erasmus+. Kod Erasmusa+ KWSPZ: PL KRAKOW31.

Podstawowym celem programu Erasmus+ jest rozwijanie międzynarodowej współpracy między uczelniami oraz wspieranie mobilności studentów i pracowników uczelni. Wśród korzyści płynących z posiadania Karty ECHE znajdują się:

Program Erasmus+ jest jednym z najbardziej znanych programów unijnych skierowanych do szkół wyższych.  Studenci KWSPZ oraz świeżo upieczeni absolwenci mogą skorzystać z:

Każdy student, a w szczególności studenci, którzy nie mogą uczestniczyć w długoterminowej mobilności fizycznej w celu studiowania lub odbycia praktyk zawodowych, może skorzystać z krótszej mobilności fizycznej połączonej z mobilnością wirtualną (krótkoterminowa mobilność mieszana). Dodatkowo każdy student może uczestniczyć w intensywnych programach mieszanych. W tych przypadkach mobilność fizyczna musi trwać od 5 do 30 dni (z wyłączeniem czasu podróży) i musi łączyć się z obowiązkowym komponentem wirtualnym umożliwiającym pracę zespołową i wymianę doświadczeń na podstawie e-uczenia się opartego na współpracy. W ramach mobilności mieszanej w celu studiowania muszą zostać przyznane co najmniej 3 punkty ECTS.

Wyjazdy z programu Erasmus+ przyczyniają się do podniesienia kompetencji językowych studentów/absolwentów, poznania nowego kręgu kulturowego, nawiązania nowych znajomości czy budowania międzynarodowej sieci kontaktów zawodowych.

Więcej informacji dotyczących programu Erasmus+: