Dla pracowników

Serdecznie zapraszamy pracowników KWSPZ do aplikowania na wyjazdy pracownicze w terminach od czerwca 2024

Na wyjazdy można się zapisać, korzystając z formularza aplikacyjnego:

FORMULARZ APLIKACYJNY

Informacje o rodzajach wyjazdów finansowanych przez umowy KWSPZ z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji:
Projekty Erasmus+ oferują dofinansowanie dla pracowników KWSPZ na wyjazdy w celach dydaktycznych i szkoleniowych. Wyjazdy trwają zazwyczaj 5 dni, dofinansowanie przysługuje również na dodatkowe 2 dni podróży. W przypadku podróżowania zrównoważonymi środkami transportu (eco) do miejsca docelowego przysługują wyższe kwoty dofinansowania. Kwoty dofinansowania uzależnione są od odległości i wahają się od 100-160 EUR na dzień.

Rodzaje wyjazdów:

  1. wyjazd w celach dydaktycznych – prowadzenie max. 8h zajęć dydaktycznych w uczelni partnerskiej,
  2. wyjazd typu Staff Week – spotkania na uniwersytetach europejskich ogłaszane najczęściej na stronie: www.staffmobility.eu,
  3. wyjazd typu ‘job shadowing’ – obserwacja pracy osób na podobnych stanowiskach w instytucjach partnerskich,
  4. wyjazd na szkolenie zewnętrzne – organizowane przez firmy i instytucje na terenie EU.

Wyjazdy typu 1. i 3. wymagają pomocy organizacyjnej Koordynatora Programu. Ich organizacja może zająć do kilku miesięcy.

Kwalifikacja na wyjazdy z programu Erasmus+. Pierwszeństwo mają osoby, które:

  1. nie brały wcześniej udziału w programie,
  2. mają długi staż pracy w KWSPZ,
  3. znają j. angielski na poziomie B1 i wyższym,
  4. mają określony plan szkolenia/ wyjazdu dydaktycznego,
  5. przedstawią szczególne korzyści z wyjazdu płynące dla KWSPZ.

Powyższe zasady kwalifikacji są zgodne z dokumentem ZASADY KWALIFIKACJI NA WYJAZDY PRACOWNICZE

Więcej informacji o programie: PRZEWODNIK PO PROGRAMIE ERASMUS+