Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2015

Serdecznie zapraszamy studentów na wydarzenia organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, a w szczególności na spotkanie informacyjne z przedstawicielem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości oraz z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

Spotkanie będzie okazją do zapoznania się z ofertą Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

W trakcie spotkania będzie można także zapoznać się z założeniami projektu pn. “Guide my W@y” dotyczącego poradnictwa zawodowego dla osób młodych chcących poszukiwać szkolenia, stażu lub zatrudnienia za granicą, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.