Wydawnictwa

Zestaw ćwiczeń laboratoryjnych z elementami chemii ogólnej i nieorganicznej
Chemia ogólna i nieorganiczna. Kraków 2016
Chemia ogólna i nieorganiczna – dr Adam Kozak
Kraków 2016. ISBN: 978-83-65545-02-2

Środowiskowe i żywieniowe aspekty wybranych chorób metabolicznych. Kraków 2016
Środowiskowe i żywieniowe aspekty wybranych chorób metabolicznych – Jadwiga Piotrowicz
Kraków 2016. ISBN: 978-83-65545-06-0

Naturalne metody wzmacniania zdrowia. Kraków 2016
Naturalne metody wzmacniania zdrowia – Edyta Szczuka
Kraków 2016. ISBN: 978-83-65545-05-3

Nanotechnologia żywności. Kraków 2016
Nanotechnologia żywności – Prof. dr hab. Piotr Tomasik
Kraków 2016. ISBN: 978-83-936636-7-5

Diety alternatywne i ich zastosowanie w sporcie. Kraków 2016
Diety alternatywne i ich zastosowanie w sporcie – Barbara Frączek
Kraków 2016. ISBN: 978-83-936636-9-9

Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody. Kraków 2016
Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony przyrody – Elżbieta Trzyna
Kraków 2016. ISBN: 978-83-65545-04-6

Bezpieczeństwo żywności i systemy kontroli jakości. Kraków 2016
Bezpieczeństwo żywności i systemy kontroli jakości – Barbara Krzysztofik
Kraków 2016. ISBN: 978-83-65545-01-5

Ekologiczna żywność, jej produkcja i dystrybucja. Kraków 2016
Ekologiczna żywność, jej produkcja i dystrybucja – Magdalena Jaworska
Kraków 2016. ISBN: 978-83-65545-00-8

Tajemnice ziół – zastosowanie w żywności, żywieniu, dietetyce i kosmetologii. Kraków 2016
Tajemnice ziół – zastosowanie w żywności, żywieniu, dietetyce i kosmetologii – Elżbieta Pisulewska
Kraków 2016. ISBN: 978-83-936636-4-4

Podstawy patofizjologii. Kraków 2016
Podstawy patofizjologii – Zofia Słodowska-Hajduk
Kraków 2016. ISBN: 978-83-936636-8-2

Zarys toksykologii żywności – K. Jurowski, K. Madej, W. Piekoszewski
Zarys toksykologii żywności – K. Jurowski, K. Madej, W. Piekoszewski
Kraków 2016. ISBN: 978-83-65545-03-9

Promocja zdrowia i ekologia. Kraków 2016

Czasopismo „Promocja zdrowia i ekologia” (półrocznik), Kraków 2016, ISSN: 1209-0128

Z radością informujemy, że Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia wydała pierwsze nowe czasopismo popularno – naukowe pt.: „Promocja zdrowia i ekologia”. Czasopismo dostarcza profesjonalnej wiedzy z zakresu promocji zdrowia, związanej z nią szeroko pojętej ekologii człowieka i żywności. Poprzez to wydanie Uczelnia pragnie przyczynić się do realizacji założonej misji, a w tym przede wszystkim do popularyzacji dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników Uczelni oraz otworzyć się na środowiska akademickie w kraju i zagranicą. Kolejne wydanie planowane jest na drugie półrocze 2016 r (czerwiec, lipiec).

Czasopismo dostępne w Bibliotece KWSPZ – kontakt: ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, tel.: 12 633 51 86 w. 431, e-mail: biblioteka@kwspz.pl

Biuletyn SKN KWSPZ „Wiosna Promocji Zdrowia”. Kraków 2016
Biuletyn Studenckich Kół Naukowych KWSPZ „Wiosna Promocji Zdrowia” – redakcja naukowa Magdalena Macko i Ewa Puszczałowska – Lizis.
Kraków 2016. 
ISBN: 978-83-936636-6-8. Biuletyn jest wynikiem VI  Studenckiej Konferencji Naukowej „Wiosna promocji zdrowia” oraz II Studenckiej Konferencji Medycznej „Neo-stop czyli jak kontrolować niekontrolowane – onkologia okiem studentów”. Zawarte w Biuletynie pokonferencyjne artykuły mają na celu przedstawienie dokonań naukowych studentów z zakresu fizjoterapii, dietetyki i kosmetologii i są podsumowaniem działalności naukowej z zakresu nauk medycznych studentów uczelni wyższych z całej Polski. Autorami prac są studenci: Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Katowicach, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i innych sprzyja doskonaleniu w zakresie nauk medycznych. Doniesienia naukowe przedstawione w powyższym biuletynie zawierają m.in.: prace poglądowe, oryginalne oraz badania własne.

Biuletyn dostępny w Bibliotece KWSPZ – kontakt: ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, tel.: 12 633 51 86 w. 431, e-mail: biblioteka@kwspz.pl

Chemia żywności. Kraków 2015
Skrypt „Chemia żywności” – autor Piotr Tomasik. KWSPZ Kraków 2015.
ISBN: 978-83-936636-5-1Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla studentów dietetyki, a także kosmetologii. Tekst zawiera informacje, które ułatwiają zrozumienie chemicznych aspektów przedmiotu, uczy patrzenia na wzory i zrozumienia ich mowy. Pozycja ta powstała z myślą o czytelniku swobodnie poruszającym się w problematyce chemicznej, ale przede wszystkim  o czytelniku alergicznie reagującym na wzory chemiczne. Autor obiecuje w tym skrypcie i w trakcie opartych na tym skrypcie wykładach wyjaśnić to, co wydaje się niezrozumiałe. Skrypt zawiera szereg informacji potrzebnych każdemu w życiu codziennym, a nieznanych ogółowi i obala pewne mity żywieniowe na temat szkodliwości czy też nieszkodliwości używek, konserwantów i tego co ogólnie nazywa się „chemią” wprowadzaną do artykułów spożywczych.

Skrypt dostępny w Bibliotece KWSPZ – kontakt: ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, tel.: 12 633 51 86 w. 431, e-mail: biblioteka@kwspz.pl

Możliwy zakup i wysyłka – 39 zł (brutto) Zamówienia: Studio Kosmetyki Profesjonalnej KWSPZ, Kraków ul. Krowoderska 73 – kontakt sklep@dalkrak.pl,+48 12 633 51 86 wew. 436

Biuletyn SKN KWSPZ „Wiosna Promocji Zdrowia”. Kraków 2014
Biuletyn Studenckich Kół Naukowych KWSPZ „Wiosna Promocji Zdrowia” – redakcja naukowa Magdalena Macko i Ewa Puszczałowska – Lizis.
Kraków 2014. 
ISBN: 978-83-936636-3-7. Biuletyn jest wynikiem V  Studenckiej Konferencji Naukowej „Wiosna promocji zdrowia” oraz I Studenckiej Konferencji Medycznej pt.” Neo-stop czyli jak kontrolować niekontrolowane”, które zostały zorganizowane przez Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia. Zawarte w Biuletynie pokonferencyjne artykuły mają na celu przedstawienie dokonań naukowych studentów z zakresu fizjoterapii, dietetyki i kosmetologii i są podsumowaniem działalności naukowej z zakresu nauk medycznych studentów uczelni wyższych z całej Polski. Autorami prac są studenci z Krakowskiej Wyższej Szkoły promocji Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Wychowania Fizycznego Kraków, Akademii Wychowania Fizycznego Katowice, Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Biuletyn dostępny w Bibliotece KWSPZ – kontakt: ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, tel.: 12 633 51 86 w. 431, e-mail: biblioteka@kwspz.pl

Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym. Kraków 2014
Monografia nr 2  „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym” – redakcja naukowa Tadeusz Kasperczyk i Dariusz Mucha.
Kraków 2014. 
ISBN: 978-83-936636-2-0. Monografia jest wynikiem konferencji naukowej „Promocja zdrowia i żywienie w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym” zorganizowanej na potrzeby dyskusji i prezentacji badań nad rozprzestrzenianiem się chorób cywilizacyjnych, które są główną przyczyną zgonów i inwalidztwa społeczeństwa. Doniesienia naukowe zawarte w tej monografii zawierają doświadczenia i wyniki badan własnych jak również prace poglądowe obejmujące działania i rozwiązania projektowe w zakresie promocji zdrowia. Prace prezentują nowoczesne zasady postępowania dietetycznego w prewencji chorób cywilizacyjnych. Przedstawiono także interesujące spostrzeżenia dotyczące zasad postępowania rehabilitacyjnego w różnych jednostkach chorobowych. Autorami prac przedstawionych na konferencji są znani specjaliści, przedstawiciele świata nauki. Autorzy prac reprezentują: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, Akademię Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia, Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytet J. Kochanowskiego w Kielcach, Podhalańską PWSZ w Nowym Targu, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Komensacyjnej w Bielsku-Białej, Policealną Szkołę Pracowników Służb Medycznych i Społeczny Edukator, Uniwersytet Śląski, PWSZ w Nowym Sączu, AGH w Krakowie, Stowarzyszenie „Dbaj o kręgosłup” w Bielsku-Białej, Publiczną Szkołę Podstawową SPSK Hucisko-Pewelka.

Monografia dostępna w Bibliotece KWSPZ – kontakt: ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, tel.: 12 633 51 86 w. 431, e-mail: biblioteka@kwspz.pl

Możliwy zakup i wysyłka – 37 zł (brutto) Zamówienia: Studio Kosmetyki Profesjonalnej KWSPZ, Kraków ul. Krowoderska 73 – Kontakt sklep@dalkrak.pl,+48 12 633 51 86 wew. 436

Biuletyn SKN KWSPZ „Wiosna Promocji Zdrowia”. Kraków 2013
Biuletyn Studenckich Kół Naukowych KWSPZ „Wiosna Promocji Zdrowia” – redakcja naukowa Magdalena Macko i Vanda Strelkovska.
Kraków 2013. 
ISBN: 978-83-936636-1-3. Biuletyn jest wynikiem IV  Międzynarodowej Konferencji Studenckiej „ Wiosna  Promocji  Zdrowia” zorganizowanej  przez  Krakowską  Wyższą   Szkołę  Promocji  Zdrowia   KWSPZ.  Doniesienia naukowe zawarte w Biuletynie pokonferencyjnym zawierają zarówno prace poglądowe jak i wyniki badań własnych. Przedstawiono interesujące spostrzeżenia m. in. dotyczące  metod postępowania rehabilitacyjnego w różnych jednostkach chorobowych, omówiono rolę dietetyka w prewencji chorób cywilizacyjnych autorzy prac reprezentują: Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Lwowski.

Biuletyn dostępny w Bibliotece KWSPZ – kontakt: ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków, tel.: 12 633 51 86 w. 431, e-mail: biblioteka@kwspz.pl

Wydanie Jubileuszowe z okazji 10-lecia KWSPZ, Kraków 2012.

Folder informacyjny wydany z okazji Jubileuszu 10 – lecia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Folder zawiera informacje dotyczące powstania i rozwoju Uczelni w ciągu 10 lat.

Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku. Kraków 2012
Monografia nr 1 „Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku” – redakcja naukowa Wiesławy Tracz i Tadeusza Kasperczyka.
Kraków 2012. 
ISBN 978-83-936636-0-6.Monografia jest wynikiem Konferencji „Promocja zdrowia wyzwaniem XXI wieku” zorganizowanej z okazji Jubileuszu 10 – lecia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Doniesienia naukowe zawarte w tej monografii zawierają zarówno wyniki badań własnych  jak i prace poglądowe dotyczące działań  i programów w zakresie szeroko rozumianej promocji zdrowia. Przedstawiono preferencje i zwyczaje żywieniowe oraz różnorodne analizy biochemiczne, podstawy żywienia oraz rolę edukacji żywieniowej. W pracach z zakresu fizjoterapii przedstawiono interesujące dane dotyczące metod oddziaływania rehabilitacyjnego w różnych stanach patologii. Znaczenie turystyki i rekreacji, spa&wellness ich wpływ na kształtowanie zdrowego stylu życia jest także tematem wielu interesujących zawartych w tej monografii opracowań.