Zaproszenie do konkursu ofert

Kanclerz Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia zaprasza do składania ofert na realizację zadania, którego przedmiotem jest wdrożenie Zintegrowanego Elektronicznego Systemu Zarządzania Uczelnią (ZESZU).

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2013 r. godz. 10:00

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego dostępne są  >> TUTAJ <<.