Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr. Adama Kozaka, Prof. KWSPZ

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci dr. Adama Kozaka, Prof. KWSPZ, wieloletniego wykładowcy Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Adam Kozak był wykładowcą naszej Uczelni od 2002 roku. Prowadził przedmioty w zakresie chemii. Pan doktor był wzorem solidnej pracy, wymagał od siebie i innych, był przyjacielem nas wszystkich. Jego odejście to wielka strata dla całego środowiska Uczelni.

Wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i Najbliższym składają Założyciele, Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia.

Pogrzeb odbędzie się 16 listopada (piątek) o godz. 12:20 na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.