Wybieramy najzdrowszy sklepik szkolny

Rozpoczynamy szeroko zakrojoną akcję promocji zdrowej żywności w szkołach. Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia współorganizuje wraz z Pełnomocnikiem PMK ds. Rodziny oraz Stowarzyszeniem Bank Żywności konkurs „Najzdrowszy sklepik szkolny w Krakowie”. Mogą w nim wziąć udział dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów oraz ajenci sklepików szkolnych. Konkurs rozpoczął się 1 września i potrwa do 8 grudnia. Zgłoszenia można będzie składać do 20 listopada.

Celem konkursu jest kształtowanie wśród uczniów krakowskich szkół podstawowych i gimnazjów nawyków zdrowego odżywiania, a także promowanie szkół oraz sklepików szkolnych oferujących pełnowartościowe produkty dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży.

Zgłoszenie powinno zawierać formularz zgłoszeniowy oraz prezentację multimedialną sklepiku szkolnego i jego asortymentu oraz podejmowanych przez szkołę działań na rzecz promowania zdrowej żywności i zdrowego stylu życia.

Prace należy przesyłać do Biura Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków w terminie do 20 listopada 2015 r.

W skład komisji konkursowej wchodzą: Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Rodziny oraz po jednym przedstawicielu Banku Żywności w Krakowie, Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, portalu Ekorodzice.pl oraz Tesco Polska sp. z o.o. Jury oceni asortyment sklepiku, działania w zakresie kształtowania nawyków zdrowego odżywiania się, oryginalność pomysłów na promocję zdrowej żywności w sklepiku szkolnym.

Na zwycięzców czekają nagrody ufundowane przez firmę Tesco oraz Krakowską Wyższą Szkołę Promocji Zdrowia: za zajęcie pierwszego miejsca bon na produkty spożywcze o wartości 1500 zł oraz lada chłodnicza; nagrodą dla drugiego miejsca jest bon na produkty spożywcze o wartości 1000 zł oraz sokowirówka; nagrodą dla trzeciego miejsca jest bon o wartości 500 zł oraz blender. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z regulaminem są dostępne na stronach www.krakow.pl, www.bip.krakow.pl, www.krakow.bankizywnosci.pl oraz Portalu Edukacyjnym www.portaledukacyjny.krakow.pl.

Nowy trok szkolny przyniósł zmiany w szkolnych sklepikach. Od 1 września, zgodnie ze znowelizowaną ustawą o Bezpieczeństwie Żywności i Żywienia, nie będzie można w nich już sprzedawać tak zwanego jedzenia śmieciowego. Dzięki temu najmłodsi mają uczyć się jak zdrowo się odżywiać. Badania przeprowadzone w 2013 r. wykazały, że w ostatnich klasach szkoły podstawowej nadwagę lub otyłość ma już 28 proc. chłopców i 22 proc. dziewcząt.

Regulamin konkursu „Najzdrowszy sklepik szkolny w Krakowie”