Pozytywna ocena programowa PKA dla kierunku FIZJOTERAPIA

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pozytywną ocenę programową na kierunku Fizjoterapia, prowadzonym w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia, na poziomie jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Uchwale nr 123/2022 z dnia 10 marca 2022 r. wydało ocenę pozytywną, potwierdzając, że proces kształcenia realizowany w KWSPZ umożliwia studentom kierunku Fizjoterapia osiągnięcie założonych efektów uczenia się.

Zapewnienie jakości kształcenia jest jednym z priorytetowych kierunków określonych w strategii rozwoju Uczelni. Polska Komisja Akredytacyjna doceniła między innymi koncepcję i cele kształcenia, program studiów, współpracę z interesariuszami zewnętrznymi, kadrę Uczelni, jak również opiekę nad studentami. Wszystkie wymagane do oceny pozytywnej kryteria zostały spełnione, a następna ocena programowa powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

Dziękujemy całej społeczności akademickiej i jednocześnie serdecznie gratulujemy!

Załączniki

  1. Uchwała PKA