Kosmetologia – studia magisterskie

Zapraszamy kandydatów na studia drugiego stopnia na kierunku Kosmetologia. Prowadzimy je w dwóch specjalnościach Wellnes & Spa oraz Marketing i zarządzanie w kosmetologii.

Otwarcie studiów magisterskich na kierunku Kosmetologia jest uwieńczeniem ponad 12 lat doświadczenia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w prowadzeniu kształcenia związanego z medycyną i ze zdrowiem człowieka.

Nasza uczelnia jest jedną z pierwszych w Polsce, które rozpoczęły kształcenie na kierunku Kosmetologia. Studenci otrzymują tu nowoczesna wiedzę w rozwijającej się dziedzinie wiedzy oraz umiejętności praktyczne. Uczelnia dba o wysoki poziom kadry naukowej i ciągły rozwój bazy dydaktycznej: nowoczesny sprzęt, najnowsze technologie i doskonale wyposażone pracownie.

Cieszymy się, że naszym doświadczeniem będziemy mogli się dzielić na kolejnym etapie kształcenia, towarzysząc studentom w ich rozwoju zawodowym na poziomie studiów magisterskich. Zapraszamy zarówno naszych absolwentów jak i studentów innych uczelni do rozpoczęcia wspólnej naukowej przygody!

Dla wszystkich kandydatów na II stopień mamy świetną wiadomość: wyjątkowo w tym roku akademickim, czesne za miesiąc październik zostało zniesione, a za miesiąc listopad zostało obniżone o 50%!

Zapraszamy serdecznie do składania dokumentów!

Rekrutacja trwa do 17 października 2014 r.
Przypominamy, że absolwenci KWSPZ są zwolnieni z opłaty za wpisowe.

Decyzja Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego