Informacje o pracy wakacyjnej w Niemczech dla studentów – lato 2016

wup1

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie wyznacza dodatkowy termin zapisu studentów zainteresowanych podjęciem wakacyjnego zatrudnienia w Niemczech – Lato 2016. Do dnia 20 marca 2016 roku w godz. 9.00 – 15.00 będzie możliwość złożenia kompletu dokumentów.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Federalny Urząd Pracy (ZAV) w Bonn o pracę wakacyjną ubiegać się mogą:

  • studenci uczelni wyższych  w tym studenci ostatniego roku studiów, którzy na zaświadczeniu o wpisie na listę studentów “Immatrikulationsbescheinigung” – będą mieli potwierdzenie daty zakończenia studiów na dzień 30.09.2016r;
  • deklarują znajomość języka niemieckiego;
  • deklarują  gotowość  do  podjęcia  pracy,  przez co najmniej 2 miesiące w okresie letnich wakacji,
  • nie  mogą  mieć  specjalnych życzeń odnośnie lokalizacji  (ubiegający się o pracę, którzy chcą pracować w określonym mieście lub regionie Niemiec  –  otrzymają  odmowę).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Komplet dokumentów (dostępny na stronie internetowej www.wup-krakow.pl) należy dostarczyć  osobiście do jednej z siedzib Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

w Krakowie
pl. Na Stawach 1
pokój 102,  I piętro, tel. 12 42 40 735

Zespole Zamiejscowym
w Nowym Sączu

ul. Węgierska 146
pokój 208, II piętro tel. 18 44 29 490

Zespole Zamiejscowym
w Tarnowie

al. Solidarności 5-9
pokój 103 lub 135, I piętro tel. 14 62 69 940