Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych

Uprzejmie informujemy o dniach wolnych od zajęć dydaktycznych według poniższych terminów.

  • 24 marzec 2016r. – ogłoszone przez Rektora KWSPZ dni wolne od zajęć dydaktycznych na wniosek Samorządu Studenckiego
  • 25-29 marzec 2016r. – przerwa świąteczna według Organizacji roku akademickiego 2015/2016
  • 30-31 marzec, 1 kwiecień 2016r. – ogłoszone przez Rektora KWSPZ dni wolne od zajęć dydaktycznych dla studiów stacjonarnych (z wyjątkiem III roku Fizjoterapii) według zamieszczonej poniżej informacji Rektora

Informacja Rektora KWSPZ

W związku ze zmianą lokalizacji zajęć dydaktycznych i przemieszczaniem wyposażenia z ul. Łobzowskiej na ul. Lea 203 (nowy, własny budynek Uczelni), odwołuję zajęcia dydaktyczne dla studiów stacjonarnych w dniach 30, 31 marca 2016 oraz 1 kwietnia 2016 r. Odwołanie zajęć nie dotyczy studentów III roku kierunku Fizjoterapia. Niezrealizowane zajęcia zostaną odrobione w późniejszym terminie, o którym Dziekanat poinformuje studentów i wykładowców.