III Studencka Konferencja Medyczna – harmonogram

KM

31 maja 2016 r.,

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, ul. Lea 203 .

godz.10.00

Szczegółowy harmonogram konferencji

 10.00 – Powitanie uczestników przez Władze KWSPZ

Sesja I

10.15-11.30

 Promocja nowych technologii dla rolnictwa,  hodowli, weterynarii, medycyny i  ochrony środowiska poprzez jego biologizację przy użyciu probiotechnologii i biorezonansu. Innowacyjne metody diagnostyki i terapii –  tele – radioniczne.  – MEDIVET  BW SERVICE, Bogumił Wojnowski  D.V. M. Ph. D.

Profilaktyka jako istotny czynnik zapobiegania nowotworom skóry. Kamila Czerwińska-Mazur, AWF Kraków

Ocena efektywności II etapu rehabilitacji kardiologicznej w zakresie czynników ryzyka             i prewencji chorób układu krążenia. Wioletta Marek1, Andrzej Zachwieja2, 1Śląski Uniwersytet Medyczny,2 AWF Kraków

Naturalne i semisyntetyczne alkaloidy terpenoidowe o cytotoksycznych właściwościach. Kamil Szymczak, Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Żywności

Genetyczne podstawy nowotworzenia – przegląd literatury. Marcin Burdacki, Katarzyna Walaszek, AWF Kraków

Dolegliwości ze strony układu ruchu i rehabilitacja chorych na szpiczaka mnogiego. Paulina Skrzydlewska, AWF Kraków

Jakość życia pacjentów onkologicznych w terminalnym okresie choroby nowotworowej. Magdalena Markowska1, Andrzej Markowski2, 1Beskidzkie Centrum Onkologii – Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej, doktorantka AWF w Krakowie, 2wykładowca Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia w Krakowie

PRZERWA KAWOWA 11.30-11.45

Sesja II

11.45-12.50

Świadomość społeczna dotycząca zagadnień związanych z chorobą nowotworową. Marta Ząbek, AWF Kraków

Zastosowanie Nordic Walking w usprawnianiu rehabilitacyjnym po zabiegu mastektomii-przegląd piśmiennictwa. Agnieszka Stopa, Jakub Rajtar – Zembaty, Wydział Rehabilitacji Ruchowej, AWF Kraków

Rearanżacje chromosomowe i mutacje punktowe genu ALK w nerwiaku płodowym. Przemysław Kaczówka, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Diagnostyka molekularna ostrej białaczki szpikowej u dzieci – zmiany cytogenetyczne a rokowanie. Anna Mistarz, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Zastosowanie muzykoterapii w procesie kompleksowego leczenia pacjentów onkologicznych – przegląd piśmiennictwa. Iwona Sulowska1, Jakub Rajtar – Zembaty2, Agnieszka Stopa1, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu , 1Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie,2 Wydział Rehabilitacji Ruchowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Kosmówczak jako rzadkie powikłanie ciąży – studium przypadku. Natalia Wyciślik, Śląski Uniwersytet Medyczny

PRZERWA KAWOWA 12.50-13.05

Sesja III

13.05 -14.20

Nowotworowe komórki macierzyste. Paula Lota, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Katedra i Zakład Embriologii i Histologii

Zaburzenia psychiczne w przebiegu choroby nowotworowej. Anna Kornaś, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Lekarski

Wpływ warunków przechowywania wyciągu nasion soi na generowanie wolnych rodników – badania z zastosowaniem spektroskopii EPR. Sylwia Jarco, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

Snoezelen – jako forma terapii przewlekłego bólu u pacjentow onkologicznych. Elżbieta Kardacka, Katarzyna Kubasiak, AWF Kraków

Rak piersi w kontekście laktacji. J. Nawrot, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu

Samobadanie piersi jako metoda wczesnego wykrywania raka piersi w oparciu przegląd literatury. Katarzyna Walaszek, AWF Kraków

serdecznie zapraszamy