III Ogólnopolska Konferencja „Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia”

W dniach 31.05 – 1.06.2019 r. organizowana jest III Ogólnopolska Konferencja „Psychożywieniowe i środowiskowe uwarunkowania zdrowia”

Konferencja obejmie następujące części:

  • wykłady – w wykonaniu Osób o uznanym autorytecie w prezentowanej przez siebie problematyce,
  • sesje tematyczne – dające możliwość prezentacji własnych osiągnięć przez uczestników Konferencji,
  • komputerowe warsztaty żywieniowe.

Zaproszenie kierowane jest do wszystkich Osób pragnących rozszerzyć swoją wiedzę oraz wdrożyć zasady prawidłowych zachowań prozdrowotnych (w szczególności żywieniowych) do codziennej dbałości o zdrowie, w wymiarze fizycznym i psychicznym. W szczególności zapraszamy Słuchaczy studiów podyplomowych z Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego UJCM i Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia, a także studentów kierunku Dietetyka oraz wydziałów pokrewnych.

Konferencja jest bezpłatna.

Szczegółowe informacje o Konferencji zamieszczone są na stronach:

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
Prof. Emilia Kolarzyk