4 MAJA 2012 – GODZINY REKTORSKIE

Zarządzeniem Rektora KWSPZ

nr 122/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

zostały ogłoszone godziny rektorskie

w dniu 4 maja 2012 r.