Certyfikat Uczelnia Liderów 2020

Z dumą informujemy, iż Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, w ramach X. Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, uzyskała już po raz szósty Ogólnopolski Certyfikat “Uczelnia Liderów 2020”.

W konkursie “Uczelnia Liderów” już po raz dziesiąty wyróżnione zostały najlepsze polskie uczelnie, a także ich podstawowe jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie.

Uczelnie i wydziały otrzymały Znaki Jakości Fundacji za prowadzenie studiów w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

W tym roku nasza Uczelnia została również odznaczona wyróżnieniem „Najwyższa Jakość Studiów”. Wyróżnienie Specjalne przyznawane jest tym Uczelniom, które wykazały się na rynku edukacyjnym wdrożeniem najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Otrzymaliśmy również „Certyfikat Złoty” potwierdzający konsekwencję i stałość wdrażania nowoczesnych rozwiązań akademickich ukierunkowanych na edukację i współpracę z otoczeniem społeczno – gospodarczym.

Otrzymane, po raz kolejny wyróżnienie “Uczelnia Liderów 2020” stanowi dowód uznania dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych Uczelni ukierunkowanych na kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym.

Uzyskane Certyfikaty wyróżniają naszą Uczelnię na tle innych szkół wyższych. Stanowią potwierdzenie dbałości o solidne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie “Uczelnia Liderów” oraz wyróżnienie “Najwyższa Jakość Studiów” i „Certyfikat Złoty” pozwala przyszłym kandydatom na studia dokonać odpowiedniego wyboru atrakcyjnej oferty dydaktycznej w Uczelni godnej zaufania.