Certyfikat Uczelnia Liderów 2019

Z dumą informujemy, iż Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, w ramach IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji Szkół Wyższych, uzyskała już po raz piąty Ogólnopolski Certyfikat “Uczelnia Liderów 2019”.

W konkursie “Uczelnia Liderów” już po raz dziewiąty wyróżnione zostały najlepsze polskie uczelnie, a także ich podstawowe jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie.

Uczelnie i wydziały otrzymały Znaki Jakości Fundacji za prowadzenie studiów w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewność siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

W tym roku nasza Uczelnia została również odznaczona wyróżnieniem „Najwyższa Jakość Studiów”.

Wyróżnienie Specjalne przyznawane jest tym Uczelniom, które wykazały się na rynku edukacyjnym wdrożeniem najbardziej zaawansowanych, nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań ukierunkowanych na zapewnienie wysokiej jakości kształcenia.

Nagrody były wręczane podczas Gali Finałowej w Pałacu Lubomirskich w Warszawie, Business Centre Club. W imieniu Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia certyfikaty odebrał Rektor Prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński.

Otrzymane, po raz kolejny wyróżnienie “Uczelnia Liderów 2019” stanowi dowód uznania dla nowatorskich działań programowych i organizacyjnych Uczelni ukierunkowanych na kształcenie zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy, wyposażanie absolwentów w unikatowe umiejętności i kompetencje oraz budowanie wielokierunkowych i efektywnych relacji z otoczeniem zewnętrznym, w tym zwłaszcza z otoczeniem gospodarczym.

Uzyskane Certyfikaty wyróżniają naszą Uczelnię na tle innych szkół wyższych. Stanowią potwierdzenie dbałości o solidne przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie “Uczelnia Liderów” oraz wyróżnienie “Najwyższa Jakość Studiów” pozwala przyszłym kandydatom na studia dokonać odpowiedniego wyboru atrakcyjnej oferty dydaktycznej w Uczelni godnej zaufania.

Załączniki

  1. uzasadnienie