Bawarski program stypendialny dla absolwentów szkół wyższych

Niemiecki kraj związkowy – Bawaria oferuje absolwentom szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier roczne stypendia na studia podyplomowe w roku akademickim 2016/17.

Celem programu jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Termin składania aplikacji upływa 1 grudnia 2015 r.

Bliższe informacje dostępne są na stronie internetowej w języku niemieckim oraz w języku angielskim.

Strona polska nie pośredniczy w naborze i kwalifikacji kandydatów.