Informacja o projektach przeznaczonych dla osób bezrobotnych oraz osób chcących podnieść swoje kwalifikacje – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Krakowie

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Krakowie zaprasza do uczestnictwa w projektach aktywizujących osoby bezrobotne lub osoby chcące podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Obecnie prowadzą rekrutację do dwóch projektów współfinansowanych ze środków UE: do projektu pn. „Mam POWER. Mam pracę” realizowanego w ramach inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych do 29 r.ż. oraz do projektu pn. „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” przeznaczonego dla osób po 30-tym roku życia. Informacja o realizowanych projektach jest zamieszczona na stronie www.kolping.pl.

W ramach obu projektów dysponują szerokim wachlarzem możliwości, których wykorzystanie przyczyni się do wzmocnienia potencjału zawodowego osób, które chciałyby wzmocnić swoje kwalifikacje i pozycję na rynku pracy. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wyboru jednej ze ścieżek rozwoju, tj. podniesienia kompetencji poprzez udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach, nabywania doświadczenia zawodowego w trakcie stażu.