Absolwent KWSPZ laureatem konkursu organizowanego przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów

Krajowa Izba Fizjoterapeutów ogłosiła wyniki konkursu na najlepsze prace magisterskie roku 2019/2020 – wśród laureatów absolwent KWSPZ

W listopadzie Krajowa Izba Fizjoterapeutów zorganizowała, wraz z czasopismem naukowym Physiotherapy Review, konkurs na najlepsze prace magisterskie skierowany do tegorocznych absolwentów kierunku fizjoterapia. Zgłoszonych została blisko 40 prac obronionych w tym roku akademickim na uczelniach wyższych w całej Polski.

Po zakończeniu etapu napływania zgłoszeń, prace zostały zanonimizowane i poddane ocenie przez grono Komisji Konkursowej (w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk, prof. dr hab. Anna Lubkowska, dr hab. Maciej Krawczyk, dr Małgorzata Kulesa-Mrowiecka, dr Joanna Kostka, dr Andrzej Permoda, dr Zbigniew Wroński oraz dr Adrian Kużdżał). W ciągu dwóch tygodni prace były rozpatrywane w czterech kategoriach: metodyka, wartość merytoryczna, znaczenie pracy z perspektywy naukowej oraz nowatorski charakter pracy.

Prace Komisji były prowadzone w trybie online.

Zgłoszone prace dyplomowe prezentowały wysoki i wyrównany poziom, a podjęcie decyzji o wyborze tylko 3 najlepszych okazało się bardzo trudne. Z tego powodu Komisja Konkursowa zadecydowała o zwiększeniu puli nagród i wybraniu nie trzech, a większej liczby zwycięzców. Wśród laureatów znalazł się absolwent Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia mgr Piotr Szomiński. Jego praca magisterska pt. : „Skuteczność leczenia bólów głowy z wykorzystaniem technik z terapii manualnej według Briana Mulligana„ zyskała uznanie Komisji i zdobyła III miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Lista nagrodzonych znajduje się na stronie internetowej Krajowej Izby Fizjoterapeutów:

Wyniki konkursu na najlepsze prace magisterskie roku 2019/2020