Oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 644/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2021/2022 ocenie programowej poddany zostanie program studiów realizowany na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

AKREDYTACJA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Państwowa Komisja Akredytacyjna 10 marca 2022 roku wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia  prowadzonym na Wydziale Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie na poziomie studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym.

Państwowa Komisja Akredytacyjna 7 lipca 2016 roku wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia  prowadzonym na Wydziale Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.

AKREDYTACJA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

Państwowa Komisja Akredytacyjna 8 listopada 2018 roku wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku kosmetologia prowadzonym na Wydziale Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.