Oceny programowe Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr 644/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie kierunków studiów wyznaczonych do oceny programowej w roku akademickim 2021/2022 ocenie programowej poddany zostanie program studiów realizowany na kierunku Fizjoterapia w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

AKREDYTACJA NA KIERUNKU KOSMETOLOGIA

Państwowa Komisja Akredytacyjna 8 listopada 2018 roku wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku kosmetologia prowadzonym na Wydziale Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

AKREDYTACJA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA

Państwowa Komisja Akredytacyjna 7 lipca 2016 roku wydała pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku fizjoterapia  prowadzonym na Wydziale Promocji Zdrowia Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym.