Co Nas Wyróżnia?

conaswyroznia

Co nas wyróżnia? Takie pytanie często słyszymy zwłaszcza, po otrzymaniu certyfikatu „Uczelnia Liderów”. To co Nas wyróżnia na rynku edukacyjnym to przede wszystkim:

Atrakcyjne kierunki studiów o profilu praktycznym

Uczelnia prowadzi atrakcyjne kierunki studiów o profilu praktycznym w zakresie nauk medycznych związanych ze zdrowiem i życiem człowieka, które przygotowują absolwenta nie tylko pod względem teoretycznym ale przede wszystkim praktycznym. Studenci mają zapewnioną praktykę zawodową i zajęcia kliniczne w renomowanych placówkach medycznych sektora publicznego i niepublicznego, co wpływa na profesjonalne przygotowanie ich do wykonywania zawodu i większe tym samym możliwości podjęcia pracy zawodowej w przyszłości. Programy studiów są stale poszerzane i  aktualizowanie pod kątem dostosowywania ich do potrzeb rynku pracy interdyscyplinarności i profesjonalizmu. Atrakcją jest ostatnio poszerzenie zajęć z Anatomii o dodatkowe godziny w prosektorium w Katedrze Anatomii Collegium Medicum UJ.

mix_kierunki

Znakomita kadra dydaktyczna

Prowadzenie kierunków związanych ze zdrowiem zobowiązuje Uczelnię do utrzymywania wysokiego poziomu kształcenia i dlatego też zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych pracowników naukowo – dydaktycznych oraz najlepszych branżowych specjalistów (m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Rolniczego oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie).

konferencja

Dodatkowe szkolenia branżowe

Programy studiów wzbogacane są o dodatkowe szkolenia branżowe aby absolwent był na bieżąco ze wszystkimi nowościami na rynku pracy. Oprócz dyplomu jaki otrzymuje na zakończenie studiów to w trakcie ich realizacji ma możliwość zdobycia dodatkowych branżowych certyfikatów, dyplomów oraz zaświadczeń ukończenia szkoleń w danym kierunkowym zakresie. Wyróżniającym aspektem studiowania w naszej Uczelni jest możliwość uczestnictwa najlepszych studentów w dodatkowych szkoleniach, w renomowanych ośrodkach Europy Zachodniej, szczególnie pod patronatem firm międzynarodowych Janssen Cosmetics (Niemcy), Thalgo (Francja), Sesderma (Hiszpania).

szkolenia

Rozbudowa, modernizacja i doposażanie bazy dydaktycznej

Założyciele Uczelni stale poszerzają bazę dydaktyczną poprzez tworzenie nowych pracowni i sal ćwiczeniowych, ciągłe modyfikowanie i wzbogacanie wyposażenia pracowni i laboratoriów  w nowoczesny sprzęt oraz aparaturę do wykonywania zabiegów. Ostatnim tego dowodem jest zakup budynku przy ul. Lea 203 i oddanie do dyspozycji studentów kolejnych nowych sal wykładowych i ćwiczeniowych, pracowni do fizykoterapii i kinezyterapii, pracowni do fizjologii, pracowni anatomii oraz sali ćwiczeniowej WF/PKR.

 

baza_dydaktyczna_2

Platforma e-Learning

Na Uczelni funkcjonuje już od kilku lat platforma e-learning, która wspomaga kształcenie na odległość oraz zintegrowany elektroniczny system zarządzania Uczelnią, który pozwala na sprawną obsługę spraw studenckich (elektroniczne indeksy, skrócenie czasu oczekiwania na załatwienie spraw studenckich w tym decyzji administracyjnych).

e-learning

Studenckie Koła Naukowe

Organizowane cyklicznie spotkania Studenckich Kół Naukowych (Studenckie Koło Anatomiczne i Studenckie Koło Naukowe) cieszą się dużym zainteresowaniem studentów nie tylko naszej Uczelni. Wynikiem tych spotkań są konferencje, sympozja a w rezultacie wydawnictwa pokonferencyjne w postaci Biuletynów.

SKN

Biuro Karier i Fundacja „Pomysł na sukces”

Na Uczelni funkcjonuje Biuro Karier, które  prowadzi poradnictwo zawodowe, gromadzi informacje o pracodawcach i aktualnej sytuacji na rynku pracy, ułatwia i pomaga w znalezieniu atrakcyjnej pracy, zachęca i przygotowuje do uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Obecnie Uczelnia podjęła dodatkowe działania dotyczące utworzenia Fundacji „Pomysł na sukces” będącej tzw. IOB (Instytucja Otoczenia Biznesu), do której zaprosiła także jednostkę samorządu terytorialnego oraz wojewódzką samorządową jednostkę organizacyjną działającą na zasadzie jednostki budżetowej. Celem Fundacji będzie rozwój i podniesienie konkurencyjności absolwentów naszej Uczelni między innymi poprzez utworzenie sieci kooperujących ze sobą podmiotów, oferujących kompleksowe wsparcie na rynku pracy: Studenci i Absolwenci –  Kancelaria Prawna (doradztwo finansowe,  pozyskiwanie funduszy ze środków europejskich) – Przedsiębiorstwa Branżowe. Wiąże się to również z uruchomieniem pakietu usług wsparcia działalności gospodarczej dla przyszłych młodych przedsiębiorców.

biurokarier