Certyfikaty i nagrody

Certyfikaty Uczelnia Liderów 2020

Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie “Uczelnia Liderów” oraz wyróżnienie “Najwyższa Jakość Studiów” i „Certyfikat Złoty” pozwala przyszłym kandydatom na studia dokonać odpowiedniego wyboru atrakcyjnej oferty dydaktycznej w Uczelni godnej zaufania.

 

„Wiarygodna Szkoła 2018”
„Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2018”
„Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”

 

Z satysfakcją informujemy, iż po raz kolejny Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia uzyskała możliwość posługiwania się znakiem „Wiarygodna Szkoła” oraz „Dobra
Uczelnia – Dobra Praca”. Uczelnia została także wyróżniona w konkursie na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Certyfikaty przyznawane są w ramach ogólnopolskiego programu certyfikacji uczelni realizowanych przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu.

Certyfikat „Wiarygodna Szkoła” przyznawany jest tym niepublicznym uczelniom wyższym, które dysponują odpowiednią bazą dydaktyczną, zapewniającą właściwe warunki studiowania, wykorzystują nowoczesne technologie, a także realizują adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki czemu mogą kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

Certyfikat „Dobra Uczelnia – Dobra Praca” wyróżnia dobre wzorce w sektorze szkolnictwa wyższego w zakresie innowacyjnych i kreatywnych działań na rzecz
tworzenia perspektyw zawodowych.

Konkurs na „Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych” potwierdza pozycje Szkoły jako placówki prezentującej najlepsze narzędzia oraz projekty poprawiające status własnych absolwentów na rynku pracy, a także realizującej adekwatne do rynku pracy programy nauczania, dzięki którym może kształcić dobrych specjalistów, poszukiwanych przez pracodawców.

Certyfikat „Uczelnia Liderów”

Przyznanie naszej Uczelni Certyfikatu „Uczelnia Liderów” stanowi dla nas dowód uznania dla naszych działań w kierunku rozwijania edukacji praktycznej studentów, budowania silnych powiązań Uczelni z rynkiem pracy oraz wprowadzania innowacyjnych programów studiów, zapewniających studentom osiągnięcie efektów kształcenia o charakterze praktycznym. Uważamy to za wyjątkowe wyróżnienie i potwierdzenie tym samym naszych starań w tym względzie. Certyfikat uzyskany przez Uczelnię w Konkursie „Uczelnia Liderów” pozwala przyszłym kandydatom na studia odpowiednio wyłonić uczelnię z atrakcyjną ofertą dydaktyczną studiów, na odpowiednim poziomie kształcenia, gdyż stanowi wyróżnienie na tle innych uczelni. To w pewnym sensie potwierdzenie dla Nas, że dbamy o solidne przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy. Certyfikat „Uczelnia Liderów” to przede wszystkim informacja dla kandydatów na studia, że jesteśmy uczelnią godną zaufania.

 

Statuetka „Pióro Biznesu”

Rektor Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia prof. dr hab. inż. Tadeusz Tuszyński odebrał z rąk Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego statuetkę „Pióro Businessu”.Nagroda została przyznana Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia za promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności. Tego typu nagrody są wyrazem uznania dla przedsiębiorców za znaczące osiągnięcia w działalności gospodarczej, inwencję, działania na rzecz jakości produkcji oraz rzetelność i uczciwość w biznesie. Statuetki są przyznawane przez Stowarzyszenie Małych i Średnich Przedsiębiorstw „Krak – Business”.

 

Certyfikat Wyróżnienia za promowanie Medycyny Manualnej w Polsce dla KWSPZ oraz Dyplom Uznania dla Prorektora KWSPZ Profesora Tadeusza Kasperczyka za wieloletnie promowanie Medycyny Manualnej.

Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej przyznało Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia – Certyfikat Wyróżnienia za promowanie Medycyny Manualnej w Polsce poprzez wyróżniający system kształcenia wyższego w tej dziedzinie, w tym m.in. za pierwsze w Polsce studia podyplomowe w zakresie Terapii Manualnej oraz ponadstandardowy, zróżnicowany program w zakresie Medycyny Manualnej na studiach licencjackich kierunku Fizjoterapia. Dodatkowo Prorektor KWSPZ Profesor Tadeusz Kasperczyk otrzymał Indywidualny Dyplom Uznania za promowanie Medycyny Manualnej, Terapii Manualnej i Masażu Leczniczego w Polsce na gruncie praktycznym, naukowym, dydaktycznym i wydawniczym. Polskie Towarzystwo Medycyny Manualnej jest najstarszym i największym w Polsce Towarzystwem Społeczno-Naukowym w dziedzinie Manualnej Medycyny Mięśniowo-Szkieletowej zrzeszające ponad 160 polskich specjalistów w tym zakresie.
certyfikat PTMN KWSPZ Dyplom uznania dla Kasperczyka

 

Prestiżowe wyróżnienie „Ekspert Urody 2011″

Na 24 Międzynarodowym Kongresie i Targach Kosmetycznych LNE&SPA w Krakowie, szczególne wyróżnienie otrzymała Kanclerz (współzałożyciel Uczelni) Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia – mgr Ewa Podobińska.

DSC_0286