Warsztaty “Sztuka planowania czasu”

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty „Sztuka planowania czasu”. Zarządzanie czasem, dobra organizacja i planowanie działań to umiejętności bardzo przydatne w poszukiwaniu pracy oraz cenione przez pracodawców.

Warsztat organizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP są skierowane do tych osób, które pragną nabyć umiejętności racjonalnego gospodarowania czasem i zwiększyć efektywność swoich działań. Uczestnicy poznają techniki zarządzania czasem,dowiadują się jak uniknąć tzw. „pułapek czasowych”, rozwijają umiejętność planowania rozkładu własnego czasu i poznają zasady ustalania priorytetów i celów zawodowych.

Najbliższe warsztaty odbędą się 28 stycznia w godz. 10-14. Zapisy: Kraków, plac Na Stawach 1, parter pokój 003, tel.: 12 42 40 738.