Jakie cechy ułatwiają znalezienie pracy?

Proponujemy udział w cyklu warsztatów „Rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zdobycie zatrudnienia” organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Zajęcia składają się z dwóch dwudniowych sesji, które odbędą się w pierwszej połowie marca (7-8 i 11-12.03). Program warsztatów obejmuje zajęcia grupowe oraz indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

Udział w programie ułatwia:

  • Określenie indywidualnych cech pomocnych w  realizacji działań zmierzających do znalezienia zatrudnienia
  • Poszukiwanie rozwiązań umożliwiających kształtowanie swojego życia zawodowego i dokonywanie zmian na lepsze
  • Przygotowanie się i dostosowywanie do zmieniających się warunków na rynku pracy
  • Określenie realnych celów zawodowych
  • Nabycie pewności siebie w poruszaniu się w środowisku pracy
  • Wzmocnienie pozytywnej postawy wobec poszukiwania pracy i oczekiwań z nią związanych
  • Korzystanie z doświadczeń oraz wsparcia innych osób poszukujących rozwiązań zawodowych.

Zapisy: pod numerem tel.: 12 42 40 738 lub osobiście w siedzibie WUP w Krakowie, plac Na Stawach 1, pokój 003.