Samorząd Studencki

Samorząd Studencki to organizacja studencka działająca w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, określającą samorząd jak ciało, w skład którego wchodzą wszyscy studenci naszej Uczelni. Samorząd Studencki jest wyłącznym reprezentantem ogółu studentów Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. Główne zajęcia:

a) ochrona praw, godności i interesów studentów
b) inicjowanie życia kulturalno – rozrywkowego
c) sprawy socjalno – bytowe

Każdy student ma prawo do:

  • wyrażania opinii w sprawach należących do zadań Samorządu Studenckiego,
  • kierowania pod adresem Samorządu Studenckiego wniosków i propozycji,
  • pozyskiwania informacji o pracy Samorządu Studenckiego,
  • uczestniczenia w obradach organów uchwałodawczych Samorządu Studenckiego,
  • kandydowania na funkcje w Samorządzie Studenckim,
  • uzyskania pomocy ze strony organów Samorządu Studenckiego.

Samorząd Studencki ma prawo i obowiązek do nieskrępowanego i swobodnego informowania studentów o swojej działalności, w tym przez zwoływanie zebrań i zgromadzeń.