KOSMETOLOGIA

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2021/2022
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2020/2021
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2019/2020
Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2018/2019
Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.
Stacjonarne
Niestacjonarne

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2017/2018 studia stacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Semestr II

Semestr IV

Semestr V

godz

pkt

godz

pkt

godz

pkt

Praktyka zawodowa w kosmetologii

120

4

140

5

140

5

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2017/2018 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Semestr II

Semestr IV

Semestr V

godz

pkt

godz

pkt

godz

pkt

Praktyka zawodowa w kosmetologii

100

4

150

5

150

5

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia stacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia niestacjonarne

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2016/2017 studia niestacjonarne

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2015/2016

Studenci rozliczają się z praktyk w trybie semestralnym, wg ukazujących się praktyk w wirtualnym dziekanacie.

 

Rocznik rozpoczynający studia  w roku akademickim 2014/2015

Studenci 3 roku Kosmetologii powinni złożyć wszystkie zaświadczenia o odbyciu praktyk przed złożeniem pracy licencjackiej w dziekanacie.